Ga naar Content

Huizen kreeg er afgelopen jaar slechts één sociale huurwoning bij: is dat wel genoeg?

Huizen heeft er het afgelopen jaar slechts één sociale huurwoning bij gekregen. Er werden er wel negentien gebouwd, maar tegelijkertijd werden er ook weer achttien verkocht of voor een hoger bedrag verhuurd. En woningzoekenden hebben ook pech: er wordt dit jaar ook niets meer bijgebouwd, vertelt wethouder Roland Boom tegen NH Gooi. 

Foto: Adobe Stock

Een derde van het Huizer woningbestand is voor sociale huur, volgens de wethouder, maar hij weet niet daarmee wel voldaan kan worden aan de vraag naar sociale huurwoningen. 

Sociale huurwoningen zijn volgens de wethouder de moeilijkst te bouwen categorie huizen. Over de redenen dat er niet veel gebouwd wordt, zegt hij dat er weinig private ontwikkelaars zijn die sociale woningbouw realiseren, omdat er weinig tot niets te verdienen valt.

“Ik zeg niet dat we alles vol moeten bouwen, wel dat we moeten nadenken over de uitdagingen van deze tijd, namelijk de woningbehoefte”

Wethouder Roland Boom

De gemeente Huizen, die dan de woningbouw moet faciliteren, heeft ook weinig eigen grond meer. En er moet rekening worden gehouden met waar er wel of niet gebouwd mag worden in verband met bijvoorbeeld ‘geurcirkels’, regelgeving omtrent overlast van industrie. Het is dus puzzelen waar er wel sociale woningbouw gebouwd kan worden kan worden.

Het Huizer gemeentebestuur heeft besloten dat er een woningbouwconferentie komt waarin naar alle woningbouwlocaties in Huizen gekeken wordt. De conferentie moet dan besluiten waar er nog gebouwd kan worden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Handig omgaan met de ruimte

Er moet handig worden om gegaan met de beschikbare ruimte in Huizen. Zo wordt er momenteel verkennend gekeken en gesproken over woningbouw bij de Wolfskamer. Dit wil volgens de wethouder niet zeggen dat hier 'een woningbouwproject op stapel staat'. De gemeente heeft omwonenden geraadpleegd maar er zijn nog geen besluiten genomen.

Twee jaar geleden waren er nog protesten tegen de bouw van 23 woningen achter het Hoefblad en de Kalmoes in Huizen. Er moeten dus ook afwegingen worden gemaakt tussen 'mooi wonen in het groen' en meer sociale woningbouw, geeft de wethouder aan. "Ik zeg niet dat we alles vol moeten bouwen, wel dat we moeten nadenken over de uitdagingen van deze tijd, namelijk de woningbehoefte", zegt Boom.

Aantal woningen

Op een totaal van 19.080 woningen zijn er in Huizen ongeveer 6.300 sociale huurwoningen. Daarnaast kent de gemeente zeker 2.300 zoekenden naar een sociale huurwoning. Vorig jaar is daar dus welgeteld één woning in de sociale huursector erbij gekomen.

Van het totaal aantal woningen in Huizen is slechts elf procent na 2000 gebouwd, 89% van de voorraad is dus van voor het jaar 2000. Uit de Woonmonitor van de Regio Gooi en Vechtstreek blijkt dat tot en met 2030 er geen concrete nieuwbouwplannen op stapel staan bij de gemeente.

Luister het hele interview met wethouder Roland Boom terug via deze link.

Lees ook