Ga naar Content

Zandvoorters spuien ongenoegen over aangewezen locatie: geen azc in hun luxe buurt

Als het aan de Zandvoorters ligt die in de buurt wonen van het te bouwen opvangcentrum voor 65 asielzoekers, gaat het nog jaren duren voordat de eerste spade de grond ingaat. Toen het college van Burgemeester en Wethouders de inwoners van Zandvoort gisteravond informeerde over de plek, een stuk grasland tegen de duinen aan, maakte een aantal omwonenden duidelijk alles uit de kast te willen halen om de bouw tegen te houden.

Foto: De door de gemeente aangewezen locatie voor het AZC. NH Nieuws / Paul Tromp

Verwarring, onbegrip en irritatie streden om voorrang in een bomvol zaaltje in het hart van Zandvoort. Haperende microfoons en luid brommende geluidsboxen leverden daar een flinke bijdrage aan. Niettemin was aan het eind van een chaotische avond de boodschap van de bezoekers duidelijk. Hoe graag wethouder Martijn Hendriks en burgemeester David Moolenburgh, die fel werden aangevallen, het asielzoekerscentrum ook willen op deze plek in het zuidelijk deel van Zandvoort; dat gaat niet zo maar gebeuren.    

"Er zal lang geprocedeerd worden; zó lang dat het asielzoekerscentrum er uiteindelijk nooit zal komen"

Bezoeker van de informatieavond over de locatie van het asielzoekerscentrum

Een man die in de buurt van de permanente opvang woont, riep aan het einde van de avond: "Je gaat bijna denken dat de gemeente bij het kiezen van deze locatie heeft geweten dat er lang over gediscussieerd en geprocedeerd zal worden; zó lang, dat het asielzoekerscentrum er uiteindelijk nooit zal komen."    

Betere keuze

Wethouder Hendriks deed zijn best om uit te leggen dat deze plek naast parkeerterrein De Zuid een betere keuze is dan al afgevallen opties als Nieuw Unicum, het veld van de voormalige voetbalclub TZB, een braakliggend landje aan de Tolweg en een stukje duin achter het dierenasiel in Noord. Maar de Zandvoorters, vooral mensen uit het zuidelijk deel waren goed vertegenwoordigd, lieten zich niet overtuigen. Hun bezwaar: hoe kun je de nieuwbouw plannen op een plek die valt onder Natura 2000. Daarvoor moet het bestemmingplan immers worden gewijzigd. 

 

Een speeltuintje kon er niet komen vanwege de vleermuizen. Denkt de gemeente het bestemmingplan wél te kunnen wijzigen voor nieuwbouw voor 65 asielzoekers?"

Bezoeker van de informatieavond over de locatie van het asielzoekerscentrum

"Wij hebben ooit geprobeerd op diezelfde plek een speeltuintje voor de kinderen te krijgen", zei een vrouw. "Voor een simpele glijbaan kregen we geen toestemming vanwege de vleermuizen en de stikstofdepositie. Waarom denkt de gemeente dat het wél lukt het bestemmingsplan te wijzigingen voor nieuwbouw voor 65 asielzoekers?"

Hendriks antwoordde 'dat het een ingewikkelde en lange weg' zal worden. Waarop iemand vroeg of het het geld en de moeite wel waard is? Er worden in Zandvoort per slot van rekening maar 65 mensen opgevangen: een druppel op de gloeiende plaat.   

"Is het wel humaan mensen die uit een oorlogsgebied komen bloot te stellen aan de verleidingen van de luxe van onze wijk"

Bezoeker van de informatieavond over de locatie van het asielzoekerscentrum

Bij deze argumenten bleef het niet. Een vrouw die vlak bij de plek woont, vroeg 'of het wel humaan is om mensen die uit een oorlogsgebied komen bloot te stellen aan de verleidingen van de luxe wijk waar ze straks komen te wonen?' Iemand anders zei dat het veel te ver verwijderd is van het station.

Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de belofte van de gemeente dat er geen parkeerplaatsen worden opgeofferd. En dan was er nog het verwijt dat de gemeente de mensen veel te laat op de hoogte heeft gesteld. Hendriks verzekerde dat binnen een week nadat de keuze was bepaald, is gecommuniceerd om welke plek het gaat. "Veel andere gemeenten zijn daar minder snel mee geweest."

De aangewezen plek voor het asielzoekerscentrum in Zandvoort - Foto: NH Nieuws / Paul Tromp

Om enig begrip te krijgen, riep Hendriks nog maar eens dat 'Den Haag' gemeenten nu eenmaal verplicht asielzoekers te huisvesten. In de negen gemeenten tellende Veiligheidsregio Kennemerland gaat het in totaal om ruim 2100 vluchtelingen.

Over de samenstelling van de  groep die in Zandvoort wordt ondergebracht kon het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) nog niets zeggen, waardoor de vrees van de Zandvoorters dat het zou gaan om alleenstaande mannen niet werd weggenomen.

Beslissing

Volgende maand neemt de gemeenteraad de beslissing of het gekozen stukje duin in Zuid dé plek is om het azc te bouwen. Ook al zegt de raad 'ja', dan is er volgens de omwonenden nog niets besloten. In hun ogen is het pas het begin van een mogelijk slepende strijd. Iemand riep: "Beseft de gemeente wel dat we desnoods tot aan de Raad van State (het hoogste rechtsorgaan) kunnen doorgaan?"

Lees ook

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]