Ga naar Content

Betrokkenen zien onderzoek Tata Steel als overwinning: "Eindelijk erkenning!"

Betrokkenen en omwonenden reageren enthousiast op de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over Tata Steel. De raad geeft het staalbedrijf een veeg uit de pan en concludeert dat de burger niet genoeg beschermd wordt tegen de gevaarlijke uitstoot van het staalbedrijf. Voor de omwonenden is dit rapport een overwinning. 'Het bedrijf moet simpelweg voorkomen dat wij als buren ziek worden.'

Tata Steel, gezien vanaf Wijk aan Zee - Foto: Veerle Boekestein

Lees ook

"Wat een opsteker voor alle bewonersorganisaties die hier zich al zo lang voor inzetten", aldus Sanne Walvisch van stichting Frisse Wind, die voor een gezonde leefomgeving in de IJmond strijdt. "De OVV bevestigt wat wij al die jaren al zeggen."

Gezondheid op 1

Frisse Wind strijdt al jaren tegen Tata Steel om een gezondere leefomgeving in de IJmond te creëren. Ondanks dat alle onderdelen voor verbetering klaarliggen, 'komt het systeem nu pas in actie als omwonenden daarvoor zorgen', valt te lezen in het rapport. 

"Als bewoners zouden we helemaal geen rol moeten hoeven spelen in dit systeem", reageert Walvisch. Voor stichting Frisse Wind onderstreept dit rapport datgene waar zij al langer voor strijden. "Het bedrijf moet simpelweg voorkomen dat wij als buren ziek zouden kunnen worden van hun uitstoot", aldus Walvisch.

"De overheid moet nu zijn werk doen, in plaats van het overlaten aan radeloze burgers"

Antoinette Verbrugge, stichting Gezondheid op 1

'Eindelijk erkenning!', juicht Antoinette Verbrugge. Verbrugge zet zich met de stichting Gezondheid op 1 ook al langer in voor een gezonder IJmond. "De overheid moet nu zijn werk doen, in plaats van het overlaten aan radeloze burgers."

Dit rapport legt de vinger precies op de zere plek", reageert Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. "Grote vervuilers en de overheid zitten bij elkaar op schoot en het klimaat, de natuur en omwonenden zijn de klos." De milieuorganisatie eist dan ook dat de politiek hun verantwoordelijkheid neemt en de gezondheid van omwonenden weer vooropstelt.

Contact met omwonenden

De OVV schrijft in het rapport dat de omgevingsdienst en de overheid niet goed genoeg uitgerust is om de burger te beschermen tegen de uitstoot van Tata Steel. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is de toezichthouder van het staalbedrijf en verantwoordelijk voor het leefbaar houden van het gebied rond het Noordzeekanaal. 

"We herkennen ons in het geschetste beeld over het verleden", aldus Loes de Maat, directeur van OD NZKG. "In het verleden waren we te weinig zichtbaar en was het contact met de omwonenden niet goed genoeg."

"Ik vind dat er meer aandacht voor de zorgen van omwonenden over hun gezondheid moet zijn”

Jeroen Olthof, gedeputeerde leefomgeving, Milieu en Gezondheid

Volgens de Onderzoeksraad en de Omgevingsdienst is het contact met de bewoners wel verbeterd in de afgelopen jaren. "Kijken we naar de aanbeveling van de OVV, dan kunnen we daar nog meer op doen. Bijvoorbeeld door nog pro-actiever en transparanter te reageren op klachten en incidenten."

De 'onmachtige' overheid

De overheid heeft niet voldoende kennis in huis om de gezondheid van burgers te beschermen tegen uitstoot van Tata Steel, concludeert de OVV.

"De provincie Noord-Holland is het eens met de lessen, die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) trekt", aldus de provincie Noord-Holland. Jeroen Olthof, gedeputeerde leefomgeving, Milieu en Gezondheid onderschrijft de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. 

"Ik zie dit als ondersteuning van de koers die provincie sinds enige jaren heeft ingezet. Ik vind dat er meer aandacht voor de zorgen van omwonenden over hun gezondheid moet zijn."

Olthof vervolgd dat er de afgelopen jaren fors is geinvesteerd in extra toezicht, handhaving en aanscherping en actualisatie van de vergunningen van Tata Steel. 'Daarbij worden de randen van de regels opgezocht.'

"Ik vind dat er meer aandacht voor de zorgen van omwonenden over hun gezondheid moet zijn”, concludeert Olthof.  

Tata Steel 'omarmt de aanbevelingen'

'De conclusies van de OVV spreken voor zich', schrijft Peter van Boesschoten, woordvoerder van Tata Steel in een reactie op het rapport. Het staalbedrijf erkent dat er een beter beeld moet komen van het effect van hun uitstoot en dat er nog meer gestuurd moet worden op het verminderen van de bijbehorende schadelijke effecten.

We hebben allemaal hetzelfde doel, vervolg Tata Steel. "Ook wij zelf wonen en werken in de IJmond", aldus Boesschoten. "En net als de mensen die in onze directe omgeving wonen, willen wij onze uitstoot verder verminderen."