Ga naar Content

6 overgebleven Alkmaarse wethouders moeten per direct vertrekken: "Politieke afrekening"

Het hoge woord is eruit: de zes overige wethouders zijn na het vertrek van BAS-wethouder Ad Jongenelen per direct ontslagen. "Om de weg vrij te maken voor een nieuw, stabiel bestuur is vertrek van alle wethouders onvermijdelijk." Komen belangrijke projecten, zoals de centrale ontvangstlocatie (col) van vluchtelingen, hiermee op losse schroeven te staan? 

Foto: Priscilla Overbeek/NH Nieuws

Gisteravond werd een speciale raadsvergadering in het gemeentehuis van Alkmaar gehouden, ingelast door oppositiepartijen OPA en VVD. De twee partijen eisen dat de zes overgebleven wethouders per direct hun ontslag indienen. 

Ook volgens Simone Meijnen, D66-fractievoorzitter, is ontslag van de wethouders de enige manier om verder te gaan. "Met een brede verkenning kunnen we het vertrouwen herstellen en een brug slaan tussen de verschillende partijopvattingen."

Vorige week donderdag stapte BAS uit de coalitie. Niet veel later diende wethouder Ad Jongenelen ook zijn ontslag in. Volgens fractievoorzitter Ben Bijl omdat de lokale partij het asielbeleid veel te ver vindt gaan.

"Beste Ad, je verdiende echt beter"

David Rubio Borrajo, PvdA-fractievoorzitter

Dat besluit ging niet over een nacht ijs, zegt hij. "Sinds eind december hebben we hier over lopen wikken en wegen. De focus ligt al maanden alleen op asielbeleid. Dat gaat echt te ver en is de hoofdreden dat we eruit zijn gestapt."

'Nucleaire route'

"Deze nucleaire route moeten we niet nemen", reageert PvdA'er David Rubio Borrajo. "We zetten de gemeente gewoon op slot, alle lopende dossiers komen zo stil te liggen. Beste Ad, je verdiende echt beter."

Ook Maya Bolten van Leefbaar Alkmaar noemt het verzoek tot ontslag buitengewoon jammer. "Er staat veel meer op het spel dan asielbeleid. Een nieuw college krijgt straks dezelfde taakdoelstellingen vanuit Den Haag voor asielopvang. Denkt u dat het landelijke asielbeleid met een nieuw college zal wijzigen?"

Foto: Priscilla Overbeek/NH Nieuws

In de zaal klinkt veel geroezemoes, met soms een afkeurende 'tsss' of 'pfff'. Burgemeester Anja Schouten moet de aanwezigen regelmatig oproepen stil te zijn. 

Omdat de wethouders weigeren ontslag te nemen, wordt een motie van wantrouwen ingediend. Met 20 van de 37 stemmen is daar een meerderheid voor. OPA, BAS, VVD, FvD, Seniorenpartij Alkmaar en D66, stemmen voor het ontslag.

Verstoorde verhoudingen

Voor fractievoorzitter Maaike Kardinaal van GroenLinks voelt het als een politieke afrekening. "We hebben na een motie vorig jaar afspraken gemaakt, die heeft BAS geschonden. Na negen maanden intensief samenwerken stappen ze eruit, met als enige doel: de coalitie moet vallen."

Ze vreest dat belangrijke dossiers als woon- en armoedebeleid, asielopvang en duurzame mobiliteit maandenlang zullen stilliggen. "Politieke verhoudingen raken verder verstoord en de loopgraven worden alleen maar dieper. Gaan we nou echt weer terug naar start of dobbelen we vooruit?"

'Stap uit je eigen schaduw'

"Wij vinden dat het college dit over zichzelf heeft afgeroepen door afspraken over het asielbeleid niet na te komen", reageren initiatiefnemers Victor Kloos (OPA) en John van der Rhee (VVD). "Hou de eer aan jezelf en stap uit je eigen schaduw. Draag de consequenties, dat is zuivere politiek. De stad is erbij gebaat dat het college naar huis gaat."

"Ik zal mij beperken tot onuitstelbare besluiten"

Burgemeester Anja Schouten

Alle voorbereidingen voor de centrale ontvangstlocatie voor vluchtelingen worden voorlopig gestaakt. "Als we het college wegsturen, is er geen politiek bestuur. Dan stoppen alle onderhandelingen met het COA", reageert Gosse Postma (CDA).

Geen politiek beladen onderwerpen 

"De vaart zal inderdaad uit dossiers gaan, tot er een nieuwe wethouder is aangesteld", beaamt burgemeester Anja Schouten. "Ik zal mij beperken tot onuitstelbare besluiten. Politiek beladen onderwerpen worden in de wacht gezet."

Een motie om de voorbereidingen voor de ontvangstlocatie zonder coalitie voort te zetten, wordt door de meeste partijen weggestemd. 'Dat is geen taak voor de burgemeester', is het overheersende geluid. D66 verwacht dat er snel een nieuwe coalitie komt, die voor het zomerreces een besluit zal nemen over de ontvangstlocatie.

Centrale ontvangstlocatie (col)

Na een dringend verzoek vanuit het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid lag er er een nieuw plan klaar om het voormalig azc opnieuw te gebruiken voor vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers.

Het ene gebouw zou een soort doorstroomlocatie worden, waar het IND asielaanvragen screent en vluchtelingen medisch kan onderzoeken. 

Het pand ernaast was bedoeld voor huisvesting van statushouders en Alkmaarse spoedzoekers.