Start van hoofdcontent

TEXEL

nl

Texel krijgt grote gaten in de duinen ter bescherming van het eiland en de natuur

27 oktober 2022, 07.16 uur · Door Redactie Texel

De duinen langs de Noordzeekust van Texel krijgen straks grote gaten, want Staatsbosbeheer gaat kerven maken. Die gaten komen in het duin dat aan het strand ligt, zodat de zeewind het duinzand verder kan verspreiden over de duinen die daar weer achter liggen. Zo kunnen de duinen meegroeien met de zeespiegelstijging en wordt de natuur ook een handje geholpen.

Een voorbeeld van een natuurlijk ontstane kerf ten zuiden van paal 9 op Texel - Staatsbosbeheer Texel

Waar en wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet exact te zeggen. "Maar wat wel zeker is, is dat we dit tussen paal 12 en paal 17 willen realiseren", zegt Mariette Smit van Staatsbosbeheer. "De locaties moeten nog goed onderzocht worden. We kijken naar de vorm van de duinen en of de kerf iets aan het gebied toevoegt. En het mag ook geen negatieve impact hebben op de voorzieningen, zoals wandelpaden."

Tegenstrijdig

De duinenrij op Texel wordt al jarenlang versterkt door zandopspuitingen. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met zandsuppleties ten noorden van De Slufter. Tegelijkertijd hebben het Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Texel al langere tijd plannen voor kerven. Zand opspuiten en tegelijk weggraven klinkt misschien tegenstrijdig, en daarom is een goede uitleg belangrijk voor de Texelaars, erkent Smit.

"Het gaat vooral om de gedachte achter deze ingreep. Het klinkt raar als je vele kubieke meters duinzand weggraaft om de duinen te versterken. Maar toch werkt dat zo." Dankzij de kerven kunnen de duinen namelijk meegroeien met de zeespiegel. Een kerf is eigenlijk een diepe stuifkuil die zand doorgeeft van het strand naar de achterliggende duinen.

Robuust

Daarnaast denkt Staatsbosbeheer ook dat de kerven goed zijn voor de natuur in de duinen. "We willen een robuust breder gebied creëren in plaats van een duinreep. Het is de bedoeling dat het kalkrijk zand naar het achterliggende gebied door de wind wordt getransporteerd. Dat is beter voor de biodiversiteit."

"Bovendien is een breder duin goed voor de veiligheid", zegt Smit. Vooral in het najaar en in de winter kan het hard stormen op het eiland. Wandelaars worden dan meestal op het strand gezandstraald. Dit losse zand wordt dan in de stuifkuilen opgevangen en over de duinen heen geblazen.

"Hoe de natuur zich in natuurgebied De Hors ontwikkelt, is met geen pen te beschrijven"

Thomas van der Es, Texelse boswachter

Door dit soort natuurgeweld ontstaan kerven in het duin soms ook al zonder menselijk ingrijpen. Een goed voorbeeld van natuurlijke duinaangroei noemt de Texelse boswachter Thomas van der Es het natuurgebied De Hors op het zuidpuntje van Texel. "Wat daar gebeurt, is een enorm spektakel."

Door de enorme zandverstuivingen verandert dit gebied met de dag. "Het is een dynamisch spel. Hoe de natuur zich daar ontwikkelt is met geen pen te beschrijven." En dus is de hoop dat de kerven bij paal 17 ook zo goed zullen zijn voor de natuur.

Proeven

Volgens Van der Es worden nu al proeven gedaan met zandvangers in de Westerduinen. De bedoeling is om te kijken wat voor effecten deze verstuivingen hebben. "We willen weten wat voor type zand waar vandaan komt. Zo kunnen we ook een inschatting maken van de effecten. Het is belangrijk om een goede keuze te maken. Texel heeft veel bijzondere natuur. En iedere plek waar we de kerf willen maken, roept ook weer vragen op."

Als de kerven er eenmaal zijn is het dan ook de bedoeling om het proces verder te blijven volgen, om te kijken hoe de natuur zich ontwikkelt.

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]