Ga naar Content

Sluiten, uitbreiden of afslanken: veiligheidsregio wil brandweer op de schop

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil de brandweer herinrichten. Alle 52 brandweerposten in de regio moeten worden opgedeeld in drie categorieën. Met als gevolg dat twee posten zullen sluiten, veertien worden afgeslankt en anderen zullen uitbreiden.

Foto:

"Het gaat dus niet om een bezuiniging, maar om een herontwikkeling", vertelt Krishna Taneja, regionaal commandant en directeur van de veiligheidsregio aan NH Nieuws. "Van de 52 locaties willen wij één derde verzwaren, één derde hetzelfde houden en één derde verlichten."

Afslanken of uitbreiden?

Dit betekent ook dat in sommige gebieden, volgens de risico-analyse van de veiligheidsregio, er geen kazerne meer nodig is. De locaties in Ursem en Slootdorp zullen in het plan van de veiligheidsregio worden gesloten. Dit komt onder andere door strengere regels rondom brandveiligheid bij nieuwbouw, de effecten van de inzet op preventie en het feit dat bedrijven steeds betere maatregelen nemen om incidenten te voorkomen. "Je praat hier over posten die maximaal dertig incidenten per jaar hebben", aldus Taneja. "De omliggende posten kunnen het werk hier overnemen."

Kazernes waar de kans op 'complexe brandbestrijding' hoger is wil de veiligheidsregio juist uitbreiden. "Bijvoorbeeld bij een oude binnenstad zoals in Hoorn en Alkmaar", licht Taneja toe. "Daar heb je veel oude panden, veel risico op brand en de waterwinning is ingewikkeld. Het optreden bij brand is daar gewoon erg complex."

Budgetneutraal

Onder de streep wordt er volgens Taneja niet bezuinigd op de brandweer. "Maar we hebben sinds 2015 ook geen extra budget gekregen en we zien de uitdagingen wel steeds complexer worden." Het ontwikkelen moet dus budgetneutraal. "Dan moet er onderaan wat af, zodat we dat ergens anders kunnen investeren."

Risicogericht te werk gaan

De veiligheidsregio wil de brandweer zo herinrichten dat de bezetting beter aansluit bij de risico's in de omgeving. Dit doen ze door de posten onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

  1. Posten die voorbereid zijn op de meest voorkomende incidenten en taken met een beperkt risico. 
  2. Posten die voorbereid zijn op het verlenen van de brandweerzorg op het niveau dat we nu kennen. 
  3. Posten die aanvullend voorbereid zijn op een complexe brandbestrijding of complexe technische hulpverlening. 

Lees ook

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.