Ga naar Content

Advocaat furieus over slepende IND-zaak geboren Haarlemmer Amine: "Stuitend en onmenselijk"

Normaal laat advocaat Elles Besselsen zich niet snel uit in de media over haar vreemdelingenzaken. Maar nu de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) Amine alsmaar laat wachten op een definitief besluit, is voor haar de maat vol. Amine is 22 jaar en woont bij zijn Nederlandse vader Hans van der Wijden in Haarlem. Hij is zelfs geboren in Nederland, maar door fouten is hij het Nederlanderschap tot nu toe misgelopen. Maar dat Amine niet eens een verblijfsvergunning krijgt, is onmenselijk vindt Besselsen. "Wat is er toch op tegen om deze jongen in Nederland bij zijn vader te laten zijn?"

Amine op Instagram 'Ik wil hier mijn hele leven blijven' - Foto: Amine van der Wijden

Deze vraag maalt nu al enige tijd door het hoofd van de advocaat. De procedurele molen draait langzaam, weet ze ondertussen. In november trok de IND een paar dagen voor de zitting zich terug uit de rechtszaak over de verblijfsvergunning. Advocaat Elles Besselsen probeerde het positief in te zien. Want als de jurist van de IND de zaak niet verdedigbaar vindt, dan ligt het volgens Besselsen voor de hand dat Amine snel een verblijfsvergunning krijgt. 

Maar nu stelt de IND een beslissing steeds uit. Vorige week heeft een commissie van de IND de zaak weer naar een andere commissie doorgeschoven. En daar zit de grote frustratie van advocaat Besselsen. Ze heeft via de rechter de IND al een dwangsom per uitgestelde dag opgelegd, maar dat levert niet genoeg druk op.  "Je kunt mensen niet zolang in onzekerheid laten zitten."

Jongvolwassen

De crux zit hem in de leeftijd van Amine. Hij is niet minderjarig en wel afhankelijk van zijn vader. Voor deze groep vreemdelingen is een speciaal beleid ontwikkeld -het zogenaamde jongvolwassenbeleid- op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is gesteld dat als je in gezinsverband met de ouder leeft, je zelf nog geen gezin gesticht hebt en niet in eigen onderhoud kan voorzien, je een verblijfsvergunning kan krijgen. 

De IND heeft wel erkend dat Amine onder dit beleid valt, maar tot grote verbazing van advocaat Besselsen wil de IND hier toch weer een uitzondering op maken. "De belangen van de Nederlandse Staat met een terughoudend toelatingsbeleid en het algemeen economisch welzijn zouden zwaarder wegen dan de belangen van Amine en zijn vader. Deze belangenafweging zie ik in andere zaken van jongvolwassen niet terugkomen", verklaart Besselsen. "Waarom nu dan wel?"

Dat de IND de zaak niet voor de rechter wilde laten komen, vindt Besselsen stuitend. "Dit is ook een principiële zaak en ik wil dat de rechter daar een uitspraak over doet." Maar het wachten op weer een beslissing van de IND maakt haar echt furieus.

"Eerst die commissie die heeft bepaald dat de belangen van Amine en Hans niet opwegen tegen die vage algemene belangen. En nu een volgende commissie die moet bepalen of de zaak 'schrijnend' genoeg is."

Als deze zaak niet schrijnend is, dan weet ik het ook niet meer

Elles besselsen, advocaat amine

"Als deze zaak niet schrijnend is, dan week ik het ook niet meer", vervolgt Besselsen. "Amine is in Nederland geboren, er is onomstotelijk bewezen dat Hans zijn vader is. Hij woont bij zijn vader. Hij is verwaarloosd door zijn moeder. Doordat zij hem tegenwerkte en door verkeerd advies en onjuist handelen van de Nederlandse overheid is hij in het verleden geen Nederlander geworden."

Dat de IND wellicht uit angst voor precendentwerking zo voorzichtig te werk gaat, is volgens Besselsen ook niet steekhoudend. "Kom op zeg! Deze zaak is zo uniek. Er ís geen tweede zaak als die van Amine."

Hans en Amine van der Wijden deelden hun verhaal in november in onderstaande reportage van NH Nieuws/Haarlem105. 

Tekst gaat door na video

Haarlemmer mag geen Nederlander zijn - NH Nieuws / Geja Sikma

'Druk op de ketel'

De verblijfsvergunning die nu ter discussie staat bij de IND is de laatste kans van Amine om bij zijn vader in het Haarlemse Schalkwijk te mogen blijven wonen. Hans werkt als 75-jarige nog steeds door als accountant. Het zijn nu hoogtijdagen voor hem met belastingsaangiftes voor zijn klanten en hij laat weten dat hij zich zwaar overwerkt voelt. Zeker als hij zijn depressieve zoon de hele dag op de bank ziet gamen. "Want verder mag hij niets doen. Geen taalles volgen, niet werken. Ik ben zo moedeloos."

Buurtgenoten en meelevende Haarlemmers hebben een inzamelingsactie voor hem gehouden om mee te betalen aan de juridische kosten. Dat heeft ruim zes duizend euro opgebracht. Ook de Haarlemse politiek blijft zich roeren. De PvdA heeft burgemeester Jos Wienen gevraagd zich voor Amine in te zetten en vraagt deze week tijdens het wekelijkse vragenuurtje hoe de stand van zaken is. "We moeten nu druk op de ketel houden, nu de zaak in een kritieke fase komt", stelt raadslid John Oomkes. 

Advocaat Elles Besslsen heeft ondertussen van de IND te horen gekregen dat een speciale commissie voor 'schrijnende zaken' zich 22 februari over de situatie van Amine zal buigen. Dat is twee jaar nadat de aanvraag is ingediend. Ze blijft hoop houden op een goede afloop. Maar de hele gang van zaken maakt ook haar soms moedeloos.  "Amine is nu een soort speelbal. Het gemak waarmee dit soort zaken worden afgedaan is onmenselijk."

Lees ook

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke nieuwsredactie

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]