Start van hoofdcontent

ANDIJK

nl

PWN belooft Andijkers uitleg te geven over opslaan zout afvalwater in bodem

3 januari 2022, 07.15 uur · Aangepast 27 augustus 2022, 22.04 uur · Door NH Nieuws/WEEFF

Het plan om zout afvalwater op te slaan in de bodem houdt de gemoederen flink bezig in Andijk. Er werden tientallen vragen vanuit het dorp verzameld en ingediend, meldt dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen. Inwoners vragen zich af waarom PWN hen niet heeft geïnformeerd, terwijl het contact normaal gesproken goed is. Het drinkwaterbedrijf heeft beloofd om half januari meer opheldering te geven.

De waterzuiveringsfabriek op het terrein van PWN in Andijk - Foto: PWN

Inwoners van Andijk werden half december verrast door een kaart in de brievenbus, waarin stond vermeld dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een instemmingsbesluit op een opslagplan in Andijk in beraad neemt. Het dorp weet van niets en zit vol vragen. 

De dorpsraad krijgt de indruk dat het drinkwaterbedrijf de plannen voor het opslaan van zout afvalwater in de bodem er doorheen probeert te duwen om nattigheid te voorkomen. Ook het CDA en Hart voor Medemblik hebben hierover hun bedenkingen, die inmiddels schriftelijke vragen hebben gesteld. Ze willen weten of de gemeente wél betrokken is geweest bij de vormgeving van een opslagplan. De dorpsraad vindt dat het college snel met antwoorden moet komen. 

Uitgebreid geïnformeerd

Het college laat weten dat de gemeenteraad twee jaar terug, ergens in oktober, uitgebreid is geïnformeerd over het ops;aan van zout afvalwater in de bodem van Andijk, en wat hun rol daarin is. In de tijdelijke vergunning, die tot 1 januari 2024 is verleend, mag PWN het afvalwater infiltreren in de bodem op een diepte van ongeveer 70 meter. De gemeente Medemblik is het bevoegd gezag. 

Die vergunning is begin september 2021 verlengd tot 1 januari 2026, laat het college aan NH Nieuws weten. "PWN heeft er alleen voor gekozen om het afvalwater dieper te infiltreren op een diepte van 200 tot 250 meter. Op die activiteit is de Mijnbouwwet van toepassing en is het ministerie het bevoegd gezag voor de vergunningverlening", legt een woordvoerder uit. "Zodra de procedures voor de diepe infiltratie zijn afgerond, stopt de ondiepe infiltratie."

Het college benadrukt dat oud-minister Eric Wiebes, toen minister van EZK, twee jaar geleden een opslagvergunning heeft afgegeven aan PWN voor het desbetreffende gebied. "PWN heeft zowel de vergunning als het instemmingsbesluit van de minister nodig om te kunnen opslaan."

Zuiveringsproces

De waterzuiveringsfabriek gebruikt chemicaliën, zoals harskorrels en keramische membranen, om het water uit het IJsselmeer schoon te maken. Tijdens die schoonmaak blijft een grote hoeveelheid afvalwater achter, dat dus een groot zoutgehalte bevat. 

Eind juni werd bekend dat PWN bezig is met een aparte vergunning voor de grootschalige opslag van zout afvalwater in de bodem van Andijk. Het drinkwaterbedrijf wil het afvalwater namelijk niet terug lozen in het IJsselmeer. Om die reden wil PWN het achtergebleven water dieper in de bodem infiltreren. Het drinkwaterbedrijf is vanaf 2011 aan het onderzoeken hoe ze die afval met de best beschikbare techniek kunnen verwerken of hergebruiken, aldus het college.

Inwoners, tuinders en (lokale) ondernemers zijn ongerust over de opslag van zout afvalwater onder de Andijker bodem. Het roept veel vragen op. Volgens dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen zijn ze vooral nieuwsgierig naar wat dit allemaal betekent voor het milieu en daarmee ook de inwoners van Andijk.

De dorpsraad besloot om ruim zestig vragen vanuit het dorp in te zamelen, die vervolgens zijn doorgestuurd naar het ministerie van EZK en PWN. Die vragen zijn grotendeels door het ministerie beantwoord. "Veel vragen moeten nog door PWN worden beantwoord, dus daar wachten we nog op", aldus Van Keulen.

Het drinkwaterbedrijf betreurt de situatie en is zich ervan bewust dat er vragen en zorgen zijn ontstaan rond de infiltratie van zout afvalwater onder de Andijker bodem. PWN heeft met de dorpsraad afgesproken dat er op woensdag 12 januari een online bewonersbijeenkomst wordt gehouden, waar iedereen die hieraan wil deelnemen kennis kan opdoen van de opslagplannen en hierover vragen kan stellen. 

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]