Ga naar Content

Deze jongerenwerkers blijven alert op rellen: "We hebben sterke relatie opgebouwd"

De rellen die zich de afgelopen dagen in verschillende delen van Nederland voltrokken, blijven onze provincie tot nu toe aardig bespaard. In Rotterdam bestond het grootste deel van de aangehouden relschoppers uit jongvolwassenen, sommigen waren zelfs minderjarig. NH Nieuws sprak daarom met enkele jongerenwerkers uit Noord-Holland. Hoe kijken zij naar deze situatie, en verwachten zij soortgelijke rellen in onze provincie?

Jongerenwerker Rick (in het midden) - Foto: Eigen foto Rick

"Het is onderwerp van gesprek op dit moment. Zowel bij de jeugd als in de gesprekken met onze ketenpartners", vertelt Rick, jongerenwerker bij LINK Jongerenwerk in Edam-Volendam. Vanuit LINK heeft hij veel gesprekken gevoerd met jongeren op straat over wat zij op televisie hebben gezien.

'Ons-kent-ons'

Ook vroeg hij jongeren of zij bepaalde signalen kregen dat ook in omgeving Edam-Volendam zich soortgelijke situaties als in Rotterdam kunnen voordoen. "We wonen, in tegenstelling tot de havenstad, in een kleine regio met een ons-kent-ons cultuur", zegt Rick. "Daarnaast hebben wij een sterke relatie met jongeren opgebouwd."

Foto: Jerrol Lashley

De kans dat rellen van grootstedelijke aard zich ook in omgeving Edam-Volendam kunnen voltrekken, achten Rick en zijn team daarom heel klein. "Als jongerenwerkers weten wij precies wat er speelt. We zitten er bovenop en kunnen sneller schakelen."

Voorlichting op social media

Stichting Netwerk in West-Friesland zet extra in op online voorlichting. Zo proberen zij via sociale media de keerzijde van de rellen in onder meer Rotterdam te belichten. "We zijn veel op scholen te vinden en zijn de hele dag in gesprek met de jeugd", vertelt Jerrol, teamcoördinator jongerenwerk Stichting Netwerk Hoorn. "Zolang wij enigszins grip op de zaak kunnen houden, doen wij dat."

Zo waarschuwen Jerrol en zijn team jongerenwerkers om alert te zijn op eventuele verleidingen via Whatsapp of Snapchat. "Wij drukken de jongeren op het hart goed na te denken over de keuzes die zij maken. Blijvend moeten zij zich afvragen: wat levert het mij op en wat zijn eventuele consequenties?"

"De vertrouwensband waaraan wij jaren hebben gewerkt is essentieel"

Simone, jongerenwerker MeerWaarde Welzijn in Haarlemmermeer

Volgens Jerrol is het belangrijk om het in de communicatie naar de jongeren toe klein en concreet te houden. "Zo bespreken wij bijvoorbeeld ook dat bij de rellen voorzieningen worden stukgemaakt waar zij zelf ook gebruik van maken. Denk aan bushokjes en horecazaken. Het gaat dus om een stuk bewustwording om ervoor te zorgen dat de jongeren niet bij de vuurlinie komen."

Jongerenwerker Romy - Foto: Eigen foto Romy

Vanuit Stichting Welzijn Castricum zet jongerenwerker Romy zich al sinds het begin van de coronacrisis actief in om met jongeren in gesprek te gaan over de impact van de pandemie. In de gesprekken focussen zij en haar collega's zich niet alleen op onder meer de mentale gevolgen, ook bespreken zij belangrijke thema's die in crisistijd spelen. "Zo zijn wij uitgebreid met jongeren in gesprek gegaan over hoe het precies zit met het demonstratierecht."

Geen extra maatregelen

Volgens Romy en haar team is er geen aanleiding om naast het al lopende contact extra maatregelen te nemen naar aanleiding van de rellen van de afgelopen dagen. "Wij krijgen geen signalen binnen dat dit speelt bij de jongeren uit onze gemeente. Natuurlijk blijven wij wel met de jongeren in gesprek, maar op dit moment hebben we geen gerichte aanpak."

Jongerenwerker Simone - Foto: Martine Goulmy

"Wij zijn door de rellen van de afgelopen dagen extra alert", vertelt Simone, jongerenwerker bij MeerWaarde Welzijn in Haarlemmermeer. "Zo vragen wij jongeren zowel fysiek als online in hoeverre zij zich eventueel in het motief van de relschoppers herkennen. En of zij dit ook zouden kunnen doen. De een zegt het wel te begrijpen, de ander geeft aan hier het liefst zoveel mogelijk van weg te blijven."

Vertrouwensband essentieel

Volgens Simone is het belangrijk om goed de eventuele consequenties voor de jongeren in kaart te brengen, omdat niet iedereen beseft wat deelname aan de rellen eventueel voor nu en de toekomst kan betekenen. "Voor ons is het belangrijk om de jongeren die eventueel interesse hebben, goed in het vizier te houden en op andere gedachten te brengen. De vertrouwensband, waaraan wij jaren hebben gewerkt, is daarbij essentieel."

Simone geeft aan dat zij en haar collega's nu nog geen signalen binnenkrijgen waaruit blijkt dat in Haarlemmermeer hevige rellen kunnen gaan plaatsvinden. "Maar ik klop het wel af. Ik hoop dat het rustig blijft. Daar gaan wij ons in ieder geval voor de volle honderd procent voor inzetten."

Lees ook

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.