Alkmaar

NL
V

College wil 280 statushouders huisvesten in De Vluchthoef

16 september 2021, 11.36 uur · Aangepast 16 september 2021, 13.44 uur · Door Aline Bleeker

Het Alkmaarse college verkent de mogelijkheid om het voormalig asielzoekerscentrum De Vluchthoef aan de Picassolaan als tijdelijk regionaal wooncentrum te gaan gebruiken voor statushouders en spoedzoekers. Dat wordt gedaan naar aanleiding van het dringende verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) voor de huisvesting van statushouders. 

Google Streetview

Het plan is om zo'n 280 statushouders, die gekoppeld zijn aan de regio Alkmaar, te huisvesten in het pand dat eigendom is van het COA. Hiervoor worden zeventig appartementen van De Vluchthoef gebruikt. Acht appartementen moeten beschikbaar komen voor spoedzoekers van de gemeente Alkmaar.

Het college heeft de intentie om het complex te kopen en na twee jaar om te vormen naar een reguliere woonwijk voor Alkmaarse inwoners. Om de koop te regelen en het tijdelijk wooncentrum in te richten, is nog enige tijd nodig. Het streven is om het wooncentrum op 1 januari te openen. Tot die tijd mag het COA het pand gebruiken voor 450 statushouders uit de regio.

'Voorkomen dat druk op de woningmarkt oploopt'

Door De Vluchthoef in te zetten als tijdelijk regionaal wooncentrum komt extra woonruimte beschikbaar, zodat sneller voldaan wordt aan de taakstelling van het Rijk voor huisvesting van statushouders, vertelt wethouder Pieter Dijkman. Hiermee wil hij voorkomen dat 'de druk op de woningmarkt nog verder oploopt'.

"Doordat statushouders kunnen uitstromen naar dit regionale wooncentrum, komt er in asielzoekerscentra ruimte voor opvang van onder andere Afghaanse vluchtelingen en kunnen statushouders, die aan onze regio zijn gekoppeld snel beginnen met hun inburgering, participatie en integratie", aldus Dijkman.

COA en Gemeente Alkmaar hebben overeenstemming op hoofdlijnen en de komende tijd wordt gebruikt om te komen tot een bestuurlijk akkoord. De gemeenteraad wordt hierover op woensdag 22 september verder geïnformeerd. Zodra nadere besluitvorming mogelijk is, wordt het aan de raad voorgelegd. Ook wordt de buurt geïnformeerd over de ontwikkelingen.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]