Ga naar Content

Provincie vraagt zich na rapport af: "Kan staalindustrie in de IJmond nog bestaan?"

De provincie en de dorpsraad van Wijk aan Zee reageren met ferme woorden op het RIVM-rapport van vandaag. Provincie-gedeputeerde Jeroen Olthof vraagt zich voor het eerst hardop af: "Kan staalindustrie in de IJmond nog bestaan?"

Gedeputeerde Olthof en Tata - Foto: Provincie Noord-Holland en NH Nieuws

Het RIVM-rapport van vandaag maakt duidelijk dat de hoeveelheid lood en PAK’s (schadelijke stoffen) in grof stof dat neerdaalt in de IJmond niet-verwaarloosbare risico’s voor de gezondheid oplevert, zoals een hogere kans op kanker of neurologische ontwikkelingsstoornissen.

Bovendien geven de RIVM-metingen 'een indicatie dat een aanmerkelijk deel van het neergedaalde stof afkomstig is van het terrein van Tata Steel'.

Grenzen bereikt

"Genoeg is genoeg", zegt de dorpsraad nu in een persbericht. "Ook dit onderzoek bevestigt, net als voorgaande recente onderzoeken, dat het ongezond wonen is in de IJmond."

Volgens de dorpsraad is er na dit rapport nog maar één weg vooruit: "Met ingrijpende grote investeringen, gekoppeld aan harde eisen op het sluiten van vervuilende fabrieksonderdelen om de IJmond gezond te maken."

Ook wat Olthof betreft zijn de 'grenzen bereikt en zijn er forse keuzes nodig. Wat mij betreft kan staalindustrie in de IJmond alleen nog bestaan als de nadelige effecten op de gezondheid en de leefomgeving zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen'.

Vier eisen

De dorpsraad stelt daar vier eisen bij: de schadelijke uitstoot moet van de raad op korte termijn, drastisch, blijvend en aantoonbaar met onafhankelijke bronmetingen, verminderen. En de overheid moet strenger optreden, vinden zij:

“De gezondheid dient door de overheid te worden geborgd door de verlaging in schadelijke uitstoot vast te leggen in de vergunning. Dit alles naast een stevig toezicht en handhaving.”

Volgens Olthof loopt de provincie bij het reguleren van de uitstoot tegen de grenzen van zijn mogelijkheden aan: "Wij spannen ons als provincie, gemeenten en omgevingsdiensten maximaal in, met alles wat ons ter beschikking staat. Maar er is meer nodig."

"Het Rijk moet bereid zijn om aanvullende maatregelen - ook financieel - te treffen"

Jeroen olthof, gedeputeerde van de provincie

"Werken aan een gezondere leefomgeving in de IJmond betekent dat wetten, normen en onze instrumenten daarop moeten zijn toegerust. Dat is onvoldoende het geval. Het betekent dat het Rijk bereid moet zijn om aanvullende maatregelen - ook financieel - te treffen, waarbij de volksgezondheid een echt prominente plaats inneemt."

Ook verwacht Olthof dat Tata Steel zelf verantwoordelijkheid neemt: "We verwachten van Tata dat ze de noodzakelijke investeringen in de gezonde leefomgeving en verduurzaming met de grootst mogelijke spoed doorzetten."

Maatregelenpakket

Tata Steel zelf kan nog weinig zeggen over het RIVM-rapport, omdat het bedrijf dat pas sinds vandaag kan inzien. Een woordvoerder meldt:

“We hebben het RIVM-rapport vanochtend ontvangen en gaan het bestuderen. We begrijpen dat er zorgen leven in de omgeving en onderschrijven het belang van onderzoek, zodat er op basis van feiten kan worden gehandeld.”

“We streven ernaar om de impact van de processen op de omgeving te minimaliseren, dat is een continu proces. We hebben daar ook een uitgebreid maatregelenpakket voor in uitvoering, de Roadmap Plus. We investeren daar honderden miljoenen euro’s in.”

Druppel op een gloeiende plaat

Ook benadrukt de woordvoerder dat Tata de afgelopen jaren maatregelen heeft genomen om uitstoot van stoffen en geluidshinder te doen afnemen.

De dorpsraad is weinig onder de indruk van deze woorden. "Deze 300 miljoen voor investeringen is een druppel op een gloeiende plaat."

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.