Start van hoofdcontent

CASTRICUM

nl

Provincie stelt Castricum ultimatum: huisvesting statushouders moet geregeld

1 september 2021, 15.36 uur · Aangepast 2 september 2021, 09.11 uur · Door Redactie Alkmaar e.o.

Castricum is door het provinciebestuur van Noord-Holland opnieuw op de vingers getikt, omdat de gemeente te weinig vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvest. De gemeente komt hiermee de eigen toezeggingen niet na. Een ultimatum: als de achterstand niet vóór het nieuwe jaar is ingehaald, kan de provincie de taak (op kosten van de gemeente Castricum) overnemen. 

Foto: Bas Beentjes

Dit meldt Provincie Noord-Holland. Castricum zou zich, ondanks 'herhaaldelijke gesprekken en interventies vanuit de provincie', sinds 2020 niet houden aan eigen toezeggingen, zo meldden we in juni al. Momenteel heeft het dorp sinds 1 juli 2021 een huisvestingsachterstand van in totaal 34 personen.

Gemeenten krijgen elk halfjaar een zogenoemde taakstelling van de Rijksoverheid voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen wiens asielaanvraag is goedgekeurd). De hoogte van deze taakstelling hangt af van het aantal inwoners van de gemeente en het verwachte aantal statushouders.

De provincie moet er van het Rijk op toezien dat gemeenten hieraan voldoen. Gemeenten uitten eerder al hun zorgen in een brandbrief: de huisvesting van statushouders zou ten koste gaat van andere woningzoekenden

Cees Loggen, lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, vindt het belangrijk dat Castricum aan de taakstelling voldoet. "Als er onvoldoende woningen beschikbaar zijn, moeten verblijfsgerechtigden langer verblijven in asielzoekerscentra", vertelt hij. "Zij kunnen hun inburgering in de Nederlandse samenleving dan niet starten."

Bovendien hebben andere gemeenten de afgelopen jaren hard gewerkt om verblijfsgerechtigden te huisvesten en achterstanden weg te werken, volgens Loggen. "De provincie vindt dat zij het naar deze gemeenten niet kan rechtvaardigen om verder uitstel te verlenen aan Castricum."

Castricum krijgt nog tot 31 december 2021 de gelegenheid om de opgelopen achterstand in te halen. Voor die tijd wordt de verantwoordelijk wethouder uitgenodigd voor een gesprek

De provincie "vertrouwt erop" dat Castricum de achterstand op tijd wegwerkt. Mocht dit niet zo zijn, dan neemt zij de rol van de gemeente over en zal dan de achterstand op kosten van Castricum wegwerken. De provincie zal dan onder andere verdergaande afspraken maken met de wooncorporaties en mogelijke alternatieven vormgeven om te zorgen voor voldoende woningen.

Reactie van Paul Slettenhaar, wethouder van de gemeente Castricum:

"In het persbericht van de provincie lijkt het alsof de gemeente Castricum een belachelijk hoge achterstand heeft in vergelijking met andere gemeenten in de regio. Dat is echter niet het geval.

Daarbij ben ik een beetje verrast over de manier waarop de provincie dit naar buiten brengt. Van de zomer is er nog een gesprek geweest over dit onderwerp en de provincie weet dat wij bezig zijn met het realiseren van tijdelijke huisvesting voor statushouders.

Helaas heeft de oplevering van deze woningen vertraging opgelopen doordat de elektriciteitsaansluitingen niet op tijd konden worden aangelegd door Liander. We verwachten dat de woningen in oktober worden opgeleverd. Daarmee kunnen we al een heel groot deel van de achterstand wegwerken."

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]