Ga naar Content

Forza!-oprichter haalt bakzeil in strijd om voorzitterschap, wel 'verheugd' over vonnis

De poging van Forza!-oprichter Paul Meijer om via de rechter de voorzittershamer van de politieke vereniging terug te eisen is mislukt. Meijer hoopte via een kort geding te bewijzen dat hij onlangs opnieuw tot 'de enige echte voorzitter' is benoemd, maar volgens de rechter heeft 'zijn eigen handelen' sinds 2014 ervoor gezorgd dat die benoeming juridisch onhoudbaar is.  

Erik Vermeulen vs. Paul Meijer in rechtbank Haarlem: wie is de voorzitter? - Foto: Google Streetview/Gemeente Haarlemmermeer

Meijer had het kort geding aangespannen tegen Erik Vermeulen, die door Meijer wordt beschuldigd van het kapen van de partij. 

Hoewel Meijer Vermeulen in 2019 zelf bij de Kamer van Koophandel inschreef als penningmeester van Forza! Nederland, bleek die benoeming al snel tegen hem te werken. Bij het doorspitten van de financiën van de Haarlemmermeerse fractie zou Vermeulen namelijk hebben ontdekt dat Meijer geld uit de partijkas voor privé-doeleinden had gebruikt.

Vermeulen kaartte dat aan bij burgemeester Schuurmans, die op haar beurt aangifte deed. De Rijksrecherche startte een onderzoek naar de vermeende fraude, waarop Meijer op non-actief werd gesteld. Dat weerhield hem er niet van om Vermeulen uit de fractie te knikkeren, die op zijn beurt Meijers fractiegenoten probeerde te overtuigen van diens 'frauduleuze handelen'. 

Voorzitterschap

Daar slaagde hij in, want de Haarlemmermeerse raadsleden besloten Meijer uit de fractie te zetten, waarna Vermeulen terugkeerde op het oude nest. Bovendien zat Meijers termijn als voorzitter van Forza! Nederland er rond diezelfde tijd op, waarop Vermeulen concludeerde dat hij als enige overgebleven bestuurslid de enige mogelijke nieuwe voorzitter was. 

Lees ook

Meijer riep Vermeulen vervolgens op om een ledenvergadering te organiseren, die duidelijkheid moest verschaffen over het voorzitterschap van Forza! Nederland. Vermeulen weigerde, met als voornaamste argument dat Forza! sinds 2014, op initiatief van Meijer zelf, een vereniging zonder leden zou zijn en er dus simpelweg geen leden zouden zijn om bijeen te roepen. 

Meijer schreef daarop op eigen houtje een ledenvergadering uit, liet daarin Vermeulen ontslaan en zichzelf weer als voorzitter benoemen. Omdat Vermeulen de uitkomsten van die vergadering niet erkende, en de voorzittershamer dus niet inleverde, spande Meijer een kort geding aan.

Toen de Kamer van Koophandel na herhaaldelijke in- en uitschrijvingen van Meijer en Vermeulen lucht kreeg van de strijd om de bestuursfuncties, werd besloten documenten over de partij voorlopig achter slot en grendel te houden. De Kamer van Koophandel adviseerde de mannen eerst voor de rechter uit te vechten wie het bestuur vormden. 

Enkele weken later maakte Forza! Nederland bekend weer een voltallig bestuur te hebben, met de Castricumse fractievoorzitter Ralph Castricum als voorzitter en Juriaan Kos uit Hoofddorp als secretaris en Vermeulen als penningmeester. Meijer benadrukte daarop in Haarlems Dagblad dat die benoemingen ‘niet rechtsgeldig’ waren, omdat Vermeulen een paar dagen daarvoor zou zijn ontslagen.

Voor de rechter eiste Meijer dat Vermeulen zich niet meer zou uitgeven als bestuurder (of lid) van Forza! Nederland, wachtwoorden en toegangscodes aan hem zou overdragen en het gebruik van de naam Forza! in de gemeenteraad van Haarlemmermeer staakt.

"Rechten op die aanduiding komen alleen de vereniging toe"

Voorzieningenrechter

De rechter gaat daar niet in mee, en verklaarde Meijer niet-ontvankelijk, wat er in de praktijk op neerkomt dat hij - ondanks het feit dat hij de oprichter en de naamgever van Forza! is -  geen recht heeft op het gebruik van de naam Forza! en dus als privépersoon ook niet kan eisen dat Vermeulen die naam niet meer gebruikt. "Rechten op die aanduiding komen alleen de vereniging toe", stelt de rechtbank in het vonnis

Bovendien benadrukt de rechter dat Meijers handelen tijdens zijn voorzitterschap van de afgelopen jaren ertoe heeft geleid dat hij niet in de positie was om een ledenvergadering te houden. 

Foto: Paul Meijer

 

Hoewel in 2014 nooit formeel is vastgelegd dat Forza! zou verdergaan als ledenloze vereniging, is er sindsdien geen ledenadministratie bijgehouden, is het sindsdien niet meer mogelijk om via de website lid te worden en kan niet worden vastgesteld dat de 'leden' die Meijer opnieuw tot voorzitter benoemden, daadwerkelijk leden zijn. 

'De meest voor de hand liggende status' van die besluiten die tijdens die vergadering zijn genomen, is volgens de rechter 'non-existentie'. Met andere woorden: er heeft feitelijk geen benoeming plaatsgehad. De vraag of Erik Vermeulen dan de 'enige echte voorzitter' is, wordt door de rechter niet beantwoord.  

'Moeras'

De rechter vergelijkt de arena waarin Meijer en Vermeulen hun twist uitvechten met een 'moeras'. Hij raadt de mannen aan de 'patstelling' te doorbreken door iemand in de arm te nemen 'die goed is ingevoerd is in het functioneren van lokale politieke instituties en in wie zij voldoende vertrouwen hebben'. Diegene zou gevraagd moeten worden een 'lijst van participanten op te stellen' waarvoor beiden input mogen leveren.  

Vervolgens zou 'in overleg met het zittende bestuur' een buitengewone vergadering moeten worden uitgeschreven, 'met als doel een ordelijke herstart'. Bij die vergadering moeten de participanten op de samengestelde lijst als 'lid' worden toegelaten, maar ook mensen worden uitgenodigd die niet op de lijst staan, zodat ook zij - zoals in de statuten is opgenomen -  om toelating als lid kunnen verzoeken. 

"De rechter heeft in het vonnis aangegeven dat Forza! wel degelijk leden heeft"

Paul Meijer

Hoewel de rechter oordeelde dat Meijer niet in zijn recht stond om het gebruik van de Forza! door Vermeulen aan te vechten, voelt de uitspraak voor hem toch als een kleine overwinning.  "De rechter heeft in het vonnis aangegeven dat Forza! wel degelijk leden heeft en dat die in een vergadering zullen moeten bepalen wie het bestuur van de vereniging vormen", aldus de 'verheugde' oprichter in een verklaring. 

Ook Vermeulen is 'zeer content met het vonnis', laat hij in een reactie aan NH Nieuws weten. "Hoewel de rechter meneer Meijer niet-ontvankelijk heeft verklaard, zijn we heel dankbaar dat hij wel op de zaak is ingegaan'. Hij doelt dan vooral op de constatering dat de benoeming van Meijer niet rechtsgeldig kan zijn, omdat niet vastgesteld kan worden of de mensen die hem benoemd hebben daadwerkelijk leden waren.

'Geen geld'

"Het enige waar hij (de rechter, red.) niet in meegaat, is dat er geen leden zijn", vervolgt Vermeulen. In de suggestie van de rechter, om in samenspraak met Meijer iemand aan te stellen die een ordelijke en democratische herstart van de partij moet begeleiden, ziet Vermeulen niets. "Dat gaan we niet opvolgen, want er is door het handelen van meneer Meijer geen geld om iemand in te huren."

Hij benadrukt dat er überhaupt geen interesse is 'om met meneer Meijer verder te gaan'. "We leggen nog een claim neer bij meneer Meijer, en als hij daar niet op ingaat, mag hij weer voor de rechter verschijnen."

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]