Start van hoofdcontent

AMSTELVEEN

nl

Kritisch rapport inspectie: Amstelveense basisschool is ernstig tekortgeschoten

27 mei 2021, 07.00 uur · Aangepast 27 mei 2021, 09.55 uur · Door Edgard Capriles

De Karel Eykmanschool in Amstelveen is ernstig tekort geschoten. Aanleiding is het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de behandeling van een toen zesjarig jongetje door leerkrachten. Voor de vader van het jongetje voelt dit als een bevestiging dat er inderdaad van alles mis is op de school. Eerder luidde hij de noodklok over de behandeling van zijn kind. De directeur van de school heeft zijn werk neergelegd. 

Karel Eykmanschool in Amstelveen - Foto: NH Nieuws

Het jongetje zou stelselmatig zijn getreiterd door docenten. De familie van het jongetje luidde bij NH Nieuws en de Onderwijsinspectie eerder de noodklok nadat ze meerdere keren tevergeefs probeerde met de school in gesprek te gaan over de behandeling van hun zoontje.

Onvoldoende

De Onderwijsinspectie heeft de school onderzocht op negen punten, waarvan vijf onvoldoende zijn. Dat staat in een brief die Onderwijsgroep Amstelland heeft gestuurd aan de ouders en verzorgers. Uit de brief blijkt onder meer dat de Onderwijsinspectie vindt dat de Karel Eykmanschool beter op de ontwikkeling van de leerlingen moet letten. Ook moet er een duidelijk aanspreekpunt komen voor ouders. 

Verder is de inspectie over de overige punten tevreden: de Onderwijsinspectie vindt onder meer dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Ondanks dat, blijft er ruimte voor verbetering.

Het onderzoek zelf

Volgens de onderwijsinstelling heeft de inspectie tijdens het onderzoek klassen bezocht en met de directie en begeleiders gesproken. Daarnaast hebben negentig ouders een vragenlijst ingevuld. Daaruit blijkt volgens de Onderwijsgroep dat een 'ruime meerderheid' van de ouders aangeeft dat hun kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.

Toch zijn de conclusies de directeur van de Karel Eykmanschool blijkbaar niet in de koude kleren gaan zitten. Hij heeft om 'een time-out' gevraagd en is 'enige tijd afwezig'. De bestuurder wordt vervangen door adjunct-directeuren en een externe onderwijsexpert.

De Onderwijsinspectie bezoekt de Karel Eykmanschool het tweede kwartaal volgend jaar opnieuw. Dan moeten de onvoldoendes zijn weggewerkt.

"D'r valt wel iets van je schouders af op het moment dat de bevestiging komt"

Oleg banachek, vader

"D'r valt wel iets van je schouders op het moment dat de bevestiging komt", zegt Oleg Banachek, de vader van het jongetje.

'Emotionele dag'

"Het is een emotionele dag voor ons. Het heeft wel heel wat teweeg gebracht in ons gezin."

Zijn zoontje zat als tijdelijke oplossing drie maanden op een andere school in Aalsmeer maar zit nu thuis. Er wordt nog naar een definitieve oplossing gezocht voor hem. Banachek wil nu vooral vooruitkijken. "We zijn in gesprek met de Onderwijsgroep Amstelland om te kijken hoe het nu verder moet met hem."

'Rol Onderwijsgroep onderzoeken'

De Karel Eykmanschool is onderdeel van de Onderwijsgroep Amstelland die meerdere vestigingen heeft in de regio. De VVD-fractie in Amstelveen maakte zich al eerder ernstige zorgen over de kwestie. Nu deze brief naar buiten is gekomen, vraagt VVD-raadslid Bas Zwart zich af wat de rol is die het bestuur van de Onderwijsgroep zelf heeft gespeeld in de affaire en hoe dat zit op de andere scholen.

"Het bestuur van de Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor de controle op deze school", zegt Zwart. "Ik maak me zorgen over de wijze waarop ze die controle uitvoeren. Ik heb het gevoel dat het te veel gedecentraliseerd is en dat de controles onvoldoende zijn."

Zwart vindt dat de Onderwijsgroep te veel naar anderen wijst. "Dit gaat niet goed op school...dat gaat niet goed op school! Maar de Onderwijsgroep zelf heeft zaken ook niet goed uitgevoerd en dat lees ik niet terug in de brief van hen aan de ouders." Hij wil daarover opheldering vragen in de gemeenteraad. 

De conclusies van de Onderwijsinspectie die door de Onderwijsgroep Amstelland in een brief naar de ouders is gestuurd.

Punten waar de school onvoldoende op scoort en die beter moeten:

  • Beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
  • Voor álle leerlingen die dit nodig hebben moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld, die aan alle wettelijke eisen voldoet
  • Een duidelijk aanspreekpunt voor de ouders voor het tegengaan van pesten
  • Ruimte bieden aan het team voor het leren van elkaar en het voeren van het professionele gesprek
  • Beter en meer communiceren over doelen en resultaten van de school en dialoog zoeken met de omgeving

Punten die de Onderwijsinspectie voldoende vindt (maar waar nog wel ruimte is voor verbetering):

  • De leeropbrengsten zijn voldoende
  • Dat geldt ook voor de pedagogische-didactische kwaliteit van het onderwijs
  • Leerkrachten geven duidelijk en gestructureerd les
  • Kinderen voelen zich veilig op school

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]