Ga naar Content

Fietsersbond schrikt van stijging dodelijke fietsongelukken: "Onacceptabel aantal"

Het aantal dodelijke fietsongelukken is het afgelopen jaar gestegen: er waren 229 slachtoffers te betreuren. De Fietsersbond is geschrokken van het aantal, dat voor het eerst in 25 jaar weer zo hoog is. "Deze mensen zijn niet thuisgekomen nadat ze aan hun fietsritje begonnen, dit aantal is veel te veel."

Foto: Adobe Stock

Het CBS maakt ieder jaar het aantal verkeerslachtoffers bekend en de Fietsersbond ziet de stijging van dodelijke ongelukken met de fiets met lede ogen aan. Landelijk steeg dat aantal, maar ook in Noord-Holland stegen de dodelijke slachtoffers van 30 in 2019, naar 37 in 2020.

"Het is het hoogste aantal fietsers dat in Nederland is omgekomen in 25 jaar", zegt Jaap Kamminga van de Fietsersbond. "Dat is wat ons betreft een onacceptabel aantal. We willen daarom ook aan richting het nieuwe kabinet al aangegeven dat het nodig is dat er een miljard wordt vrijgemaakt om de veiligheid van fietsers nu eens écht te verbeteren. Er moet actie worden ondernomen, zodat ons dit niet nog een keer overkomt." 

Provincie belooft meer inzet

Door de lockdown van vorig jaar was de drukte op de weg een stuk minder, maar het aantal slachtoffers juist weer relatief hoog. In 2020 werden 610 slachtoffers gemeld, een jaar eerder nog 661. Door de coronacrisis werd er minder gereisd met de auto, maar bleek de fiets populairder. Daar steeg het aantal doden en ook de provincie schrikt van dat getal. "Heel zorgelijk dat dit gebeurt in een tijd waarin we het gebruik van de fiets willen stimuleren", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof. "Als je dan die stijging in die groep ziet betekent dat dus dat er nog meer inzet nodig is om de wegen veiliger te maken. Daar moeten we extra hard aan werken."

Lees ook

Nul slachtoffers in 2050 

De provincie heeft verkeersveiligheid aangemerkt als een belangrijke opgave voor de toekomst. De ambitie is dat er geen enkel verkeersslachtoffer meer valt in 2050, maar deze cijfers laten zien dat er nog veel moet veranderen wil dat doel behaald worden. "We zagen dat het aantal slachtoffers de afgelopen jaren wat toenam en wat ons betreft is iedere slachtoffer er een te veel", vertelt Olthof. "Het is onze taak dat er zo min mogelijk slachtoffers vallen. Ik denk dat deze cijfers ons extra stimuleren om ervoor te zorgen dat we de wegen in onze provincie verbeteren."

Het plan om de verkeersveiligheid aan te pakken werd in 2018 gestart. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet en werkt de provincie aan de meest onveilige plekken die uit hun inventarisatie naar voren kwamen. "We zijn nu concreet bezig om met de gemeenten de onveilige plekken aan te pakken en zullen die met ingrepen veiliger gaan maken", legt de gedeputeerde uit. "Als je vindt dat je naar een slachtofferaantal van nul moet gaan, dan moet je hier elke dag mee bezig zijn. Dat stopt nooit." 

De groep die op dit soort fietsen zit is vaak wat ouder en van zichzelf al kwetsbaar, dus bij een ongeval is de kans op een zeer ernstig gevolg helaas groter

fietsersbond over gebruikers elektrische fietsen

Trendbreuk

De Fietsersbond ziet de stijging in het aantal doden als een signaal dat er hard gewerkt moet worden om de veiligheid te verbeteren, zeker omdat het een trendbreuk is met wat er de jaren hiervoor gesignaleerd werd. "Wat we de afgelopen jaren zagen was dat het fietsgebruik toenam, maar het cijfer gelijk bleef", aldus Kamminga van de Fietsersbond. "Daarom kijken we nu uiteraard naar de oorzaken van het hoge cijfer van dit jaar, maar het is nog gissen."

Toch zijn een aantal zaken wel te benoemen volgens de Fietsersbond. Waaronder het hoge aantal fietsers die het afgelopen jaar de weg op gingen. "Wat we weten is dat dat 20 procent meer was", geeft Kamminga aan. "Als je dan kijkt naar de drukte op de fietspaden en de staat daarvan, dan vinden wij dat die verbeterd moeten worden. Het oude fietspad voldoet niet meer automatisch, omdat er meer fietsers zijn. Tot slot speelt ook de elektrische fiets een rol en met name de gebruikers. De groep die op dit soort fietsen zit is vaak wat ouder en van zichzelf al kwetsbaar, dus bij een ongeval is de kans op een zeer ernstig gevolg helaas groter."

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.