Start van hoofdcontent

SPIERDIJK

nl

Onenigheid over woningtoewijzing nieuwbouwwijk Spierland

12 april 2021, 17.28 uur · Aangepast 12 april 2021, 19.02 uur · Door Chantal Bos & Jacqueline van Kampen

Dick Waiboer, voorzitter van CPO Spierland in Spierdijk, is niet tevreden over de verkoop van nieuwbouwwoningen door aannemersbedrijf Scholtens. Dat blijkt uit een ingezonden brief van Waiboer aan de raad, die vanavond op de agenda staat. Volgens Waiboer waren deze woningen bestemd voor Spierdijkers en van oorsprong geboren Spierdijkers, maar zouden nu met name aan 'mensen van buiten' zijn verkocht. 

"Voor zover wij zien, is er een wezenlijk deel aan niet-Spierdijkers verkocht", legt Waiboer uit. De wijk zou in fases worden gebouwd en ook voor de toekomst voor starters in Spierdijk een woonplek moeten bieden. Zo'n 80 huizen worden er gebouwd in Spierdijk, waarvan 42 huizen door bewoners uit Spierdijk die zich verenigd hebben in het Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) Spierland. De overige kavels worden door de Scholtens Groep verkocht. 

Foto: Nieuwbouwwijk Spierland in aanbouw - NH Nieuws / Chantal Bos

In de brief is te lezen dat ‘de toewijzing ten koste gaat van de toekomstige toewijzingen aan Spierdijkers en in strijd is met het bestemmingsplan’. En dat het plan ‘bedoeld is om te voorzien in de woningbehoefte van Spierdijkers voor de komende tien tot vijftien jaar, en dat deze gefaseerd zou worden ontwikkeld.’

Voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen zijn drie groepen geïdentificeerd:  Spierdijkers, personen geboren in Spierdijk die economisch verbonden zijn met het dorp en een derde, overige groep. Volgens Waiboer is het nooit de bedoeling geweest om alle overige kavels, na toewijzing aan 'niet-Spierdijkers' te verkopen. 

Onenigheid over woningtoewijzing nieuwbouwwijk Spierland - NH Nieuws

En dat is precies wat Scholtens volgens hem wel heeft gedaan. Waiboer: "Wat ertoe leidt dat die gefaseerde bouw, met de woningbehoefte van de komende jaren voor Spierdijkers, op dit moment niet meer mogelijk is."

Aanvragen

De eerste 21 woningen zijn momenteel in aanbouw door het CPO, maar er is nog meer vraag. Waiboer: "De volgende fase is al in voorbereiding, omdat we naar aanleiding van deze eerste woningen ook al 26 aanvragen hebben gekregen van jongeren uit Spierdijk die hier in het dorp willen blijven wonen."

En dat is volgens de voorzitter noodzakelijk voor de leefbaarheid in Spierdijk. "In de afgelopen vijf jaar hebben we gezien dat het dorpsleven zwaar onder druk komt te staan. Dat uit zich bijvoorbeeld in een halvering van de leerlingen op de basisschool, omdat het dorp vergrijst. Dat is vooral veroorzaakt doordat er te lang in het dorp niet is gebouwd en jongeren naar De Goorn en Avenhorn zijn getrokken."

Dat de nieuwbouwwijk er komt is volgens het CPO al een uitzondering, omdat ze de provincie hebben moeten overtuigen over de noodzaak ervan. Het traject vooraf ging niet zonder slag of stoot. "In feite is het provinciaal beleid erop gericht om niet te bouwen buiten bebouwd gebied. Verder waren er van omwonenden bezwaren, waardoor we naar de Raad van State zijn geweest."

Volgens afspraak

Het CPO vraagt met de brief om inzicht in de lotingsprocedure en hoe de kavels zijn toegewezen. Waiboer: "En dat in het ergste geval een aantal toewijzingen opnieuw ter discussie worden gesteld."

In een reactie laat algemeen directeur van Scholtens, Guido Scholtens, via hun woordvoerder weten: "We hebben de gemeente inmiddels volledig en geanonimiseerd geïnformeerd over de toewijzing en na overleg nog punten verhelderd. De toewijzing, zoals we die op eigen initiatief hebben voorgesteld, is geheel conform de ‘afspraken’ en onder toezicht van de notaris gedaan. In het vervolg zullen we het toewijzingsbeleid en de wijze van verantwoording in de samenwerkingsovereenkomst vastleggen, zodat een dergelijke onduidelijkheid niet kan ontstaan."

Ook gemeente Koggenland laat weten dat er na onderzoek blijkt dat Scholtens zich aan de afspraken gehouden zou hebben maar zij erkent het belang dat er voor Spierdijkers en mensen met binding met Spierdijk, woningen worden gebouwd. 

'Vertraging'

Door de situatie loopt het proces volgens het CPO al vertraging op. "De overdracht van de kavels is al uitgesteld. En wat ik begrijp is de omgevingsvergunning ook tijdelijk in de ijskast is gezet bij de gemeente, dus de vertraging is eigenlijk al sprake van. De procedure moet in ieder geval opnieuw beoordeeld worden."

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]