Ga naar Content

'Datacenters zijn er nu eenmaal, dus laten we zorgen dat er groen voor terugkomt'

MIDDENMEER - Senioren Hollands Kroon wil ter compensatie van de industrialisatie in de polder een nieuw recreatief gebied creëren: een waterbergingsgebied met wandel- en fietspaden, visplaatsen en veel bomen. Dit past in het bestemmingsplan en zou dienen als groenbuffer tussen Middenmeer en de bebouwing van de bedrijven op Agriport A7.

Foto: Senioren Hollands Kroon / Regio Noordkop

Het gebied zou langs de Cultuurweg komen te liggen, schrijft onze mediapartner Regio Noordkop, een gebied waar volgens Senioren Hollands Kroon (SHK) de historische betekenis steeds verder verdwijnt. De partij heeft moeite met het verlies van de zichtbaarheid van de historie en zij maakt zich net als velen zorgen om de ecologie en biodiversiteit in het kader van de toenemende industrialisatie van de regio. In het nieuwe recreatiegebied zouden naast ecologische vernieuwing ook verwijzingen kunnen komen naar de rol van de regio met betrekking tot het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Datacenters

Het plan is vooral een reactie op de problematiek rondom de datacenters. Het standpunt van SHK en de gehele coalitie in Hollands Kroon is dat alle lopende initiatieven in het kader van de verdere uitbreiding van de datacenters moeten worden afgerond. Hoewel er daarna volgens SHK geen ruimte voor verdere uitbreiding meer is, betekent dit wel dat de omvang van de datacenters in de polder nog verder zal toenemen.

Onder veel bewoners in de gemeente bestaat hierover teleurstelling. Dit werd vandaag nog eens kenbaar gemaakt door werkgroep Red de Wieringermeer. Zij stond langs de Cultuurweg met een spandoek waarop de verdere uitbreiding van Agriport werd veroordeeld.

Red de Wieringermeer

In een reactie op het plan geeft Jan Meijles van de werkgroep Red de Wieringermeer aan dat zij niets ziet in het plan, aangezien dit nog steeds betekent dat de verdere uitbreiding van de datacenters door gaat. Daarnaast hekelt hij de totstandkoming en de wijze van presenteren van het plan. Het is volgens Meijles voor SHK vooral belangrijk om de coalitiepartners tevreden te houden, ook al staan de burgers hier helemaal niet achter. De manier waarop het plan gepresenteerd werd, tijdens een persconferentie waar geen burgers voor waren uitgenodigd, is volgens hem ook exemplarisch voor het gebrek aan consideratie voor de mening van de inwoners.

De gedachtegang van SHK lijkt te zijn dat zij de vestiging van datacenters niet kunnen tegengaan en er dus maar voor willen zorgen dat de overige ruimte voldoende ecologische diversiteit en mogelijkheid tot recreëren kent. Hierdoor ontstaat er volgens fractievoorzitter Jip Pankras een nieuwe balans.

Op de vraag of het dan niet beter is om de vestiging van datacenters tegen te houden om zo de balans in de eerste plaats niet te verstoren antwoordt Pankras dat de toegevoegde waarde van de datacenters op economisch gebied ook meespeelt. Daarnaast is deze discussie volgens hem al verleden tijd. Het gebiedsplan is vastgesteld, de datacenters zijn er en er komen er meer. Hier moet dus wel de komst van nieuwe recreatieve gebieden tegenover staan.

"Het waterbergingsgebied is een gebied ter compensatie van de bebouwing van de bedrijven op Agriport A7"

Senioren Hollands Kroon

Hiermee biedt de partij wel een nieuw perspectief: de datacenters zelf zijn niet zozeer problematisch zolang hier op andere plaatsen groen voor terug komt. "Iedereen heeft het over een compensatie in het versterken van de ecologie en daardoor de biodiversiteit. Echter daar is tot heden nog maar bitter weinig van terechtgekomen. Het waterbergingsgebied is een gebied ter compensatie van de bebouwing van de bedrijven op Agriport A7", aldus SHK.

Het hoeft niet bij enkel dit gebied te blijven. Wanneer de vraag naar recreatiegebieden groter blijkt te zijn zal SHK dit steunen. Zij hoopt het plan binnen vijf jaar tot uitvoering te brengen. Jip Pankras gaf aan er van overtuigd te zijn dat het plan binnen de gemeente positief zal worden ontvangen. Vanuit de eigen coalitie heeft hij al positieve signalen ontvangen.

Een impressie van het voorgestelde waterbergingsgebied en de uitleg van SHK zelf staat hier.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]