Start van hoofdcontent

WEST-FRIESLAND

nl

Stikstofuitstoot halveren 'behoorlijke opgaaf', politici verdeeld over verdere aanpak

11 maart 2021, 07.00 uur · Aangepast 11 maart 2021, 09.00 uur · Door Marije de Nijs

WEST-FRIESLAND - Boeren trokken massaal naar Den Haag, bouwplannen dreigden stil te vallen en stel op sprong werd de maximumsnelheid op de snelweg verlaagd. In mei 2019 laaide de stikstofcrisis voor het eerst op. Sinds de stikstofwet deze week door de Eerste Kamer is aangenomen, staat de doelstelling vast: in tien jaar tijd moet de 'stikstofgevoelige' natuur weer helemaal gezond zijn.

Of dat een haalbare doelstelling is? "Ik ben geen politicus, maar het lijkt mij een behoorlijke opgaaf", redeneert Arnout-Jan Rossenaar, ecoloog bij Staatsbosbeheer. De impact van de stikstofcrisis valt in West-Friesland mee, zegt Rossenaar. "Vooral de duinen, Schoorl en Petten, zijn heel stikstofgevoelig. En ook veenweidegebieden in het midden van Noord-Holland hebben daar het meeste last van. De impact die de West-Friese landbouw heeft op dat soort gebieden, is er wel, maar beperkt."

Meer brandnetels en bramen

Dat betekent niet dat de natuurgebieden in West-Friesland geen last hebben van de stikstofuitstoot. In natuurgebied De Weelen tussen Andijk en Enkhuizen leidt het tot velden waar brandnetels en bramen de overhand nemen. Een proces dat het bosgebied over vele jaren langzaam maar zichtbaar verandert. 

Boswachter Mikal Folkertsma laat zien hoe stikstofuitstoot zichtbaar is in de natuur: 

Meer brandnetels door stikstof in natuurgebied De Weelen - NH Nieuws

Natuurgebied De Weelen maakt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de nieuwe stikstofwet stelt daar geen eisen voor, die richt zich op Natura2000 gebieden zoals het IJsselmeer en Markermeer.

Rossenaar: "Dat kun je zien als een speciale categorie natuurgebied, de 'topnatuurgebieden' die in Brussel zijn aangemeld en Europees afspraken over zijn gemaakt. Het probleem is daar zo groot, dat men nog eigenlijk niet toegekomen is aan de 'normale' natuurgebieden om daar de problemen te adresseren of op te lossen. Maar ik verwacht dat dat wel gaat gebeuren."

'Markerwadden uitbreiden'

Stikstof komt in de programma's van alle politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen voor. De standpunten over de industrie, de veehouderij en natuur zijn daarin divers. Partijen als D66 en Groenlinks willen dat er meer natuur bijkomt. D66 wil onder andere natuurgebied Markerwadden uitbreiden om de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer te versterken. De ambities van Groenlinks gaan nog verder, die partij wil dat er 100.000 hectare natuur bijkomt in Nederland, een gebied ter grootte van de Veluwe. 

Om de doelstelling van stiktofhalvering in natuurgebieden te halen, wordt er volgens de nieuwe partij BoerBurgerBeweging(BBB) te veel gekeken naar de landbouw en te weinig naar andere sectoren. Zo ziet Partij voor de Dieren een krimp van 75 procent van de veestapel als noodzakelijk om 'de natuur weer lucht te geven zodat zij kan herstellen van de jarenlange overbemesting'. Ook Groenlinks is voor een drastische inkrimping, maar vindt dat boeren meer steun moeten krijgen omdat 'zij de afgelopen jaren door CDA en VVD-kabinetsbeleid aan hun lot overgelaten", zegt Kamerlid Laura Bromet tegen NH Nieuws

Regels

Uit vrees voor nog meer strengere regels, besloot veehouder Ad Baltus uit Zuidschermer de politiek in te stappen en staat hij op de Kieslijst van de BoerBurgerBeweging. De politiek staat volgens hem te ver af van wat er in de praktijk gebeurt, boeren zouden al ver op weg zijn in het verduurzamen van de veehouderij.

Baltus: "Als je nu kijkt wat er aan ontwikkelingen gaande is om die uitstoot te verminderen, dan zou ik er niet gek van opkijken, dat als we die boeren de kans geven, dat ze over 10 tot 15 jaar uitstootneutraal zijn."

Woningbouw

De PVV staat er weer heel anders in, die is van mening dat er helemaal geen sprake was - en is -  van een 'stikstofcrisis'. Het zou volgens de partij enkel de woningcrisis hebben verergerd. Zij zien het liefst alle 'belemmerende regelgeving' rondom stikstof van tafel. 

Dat de stikstofvervuiling een rem dreigt te zetten op de woningbouw, wil ook D66 voorkomen. Als het aan hen ligt wordt daar een apart ministerie van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor opgericht. Ze zijn 'bereid om waar nodig de uitstoot van landbouw, industrie of verkeer terug te dringen om woningbouw mogelijk te maken'. 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Volg het laatste nieuws rond de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en bekijk alle afleveringen terug van Wij Zijn Noord-Holland en De Stembus op nhnieuws.nl/tk2021

Vandaag zijn we met De Stembus in West-Friesland. Op welke nieuwe locaties gaat er hier gestemd worden in deze rare tijden, wat ligt de West-Fries op het hart? En met wie pakken ze liever een terrasje? Mark Rutte of Lilian Marijnissen? Je ziet het in de Stembus!

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]