Ga naar Content

Waterberging voormalig vliegveld groeit uit zijn jasje

BERGEN - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan een nieuw plan voor de waterberging in de polder tussen Alkmaar en Bergen. De bestaande waterberging die in 2014 is aangelegd, moet in de nabije toekomst veel meer water kunnen opslaan.  In het nieuwe plan is de aanleg van een dijkje aan twee kanten van het gebied opgenomen.

Foto: Carolien Hensbergen / NH Nieuws

Zes jaar geleden werd een deel van het oude vliegveld Bergen ingericht voor waterberging. Tegelijkertijd moest het dienen als natuurontwikkeling. De waterberging zou het watersysteem in de nabije omgeving en omliggende polders verbeteren. Alleen bij extreme regenval stroomt het land voor enkele dagen vol.

Voor dit project werd zo'n drie kilometer aan sloten vanuit de Damlander- en Phillisteinsepolder verbreed en werden duikers en stuwen vervangen. Er werden natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Ook kwam er een ondergrondse verbinding tussen het water aan beide zijden van de ringvaart van de Bergermeer. In totaal kostte het project 2,3 miljoen euro waarvan bijna een miljoen werd gesubsidieerd door de EU.

In de praktijk werkt het waterplan goed en is er meer mogelijk om het waterpeil in de polders tussen Alkmaar en Bergen te beheren. "Het gebied van de waterberging wordt niet groter, maar we willen er meer water kunnen opvangen", zegt Marko Cortel van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  

Honderd zwembaden

"Het waterpeil moet dus omhoog. Het gebied is groot genoeg om vijfhonderd miljoen liter water op te vangen. Dat zijn honderd olympische zwembaden. Nu gaat het bij extreme regenval om enkele centimeters. Straks zijn dat decimeters."

Huidige inrichting van waterberging op voormalig vliegveld Bergen - Foto: Carolien Hensbergen / NH Nieuws

Om dat te bereiken is een dijkje nodig aan twee zijden van het gebied die niet begrenst zijn door de ringvaart. "Het mag de naam dijk niet hebben", zegt Cortel. "Het gaat meer om een  glooiing in het landschap. Daarnaast komt er nog een inlaatconstructie vanuit die ringvaart."

De waterberging vangt het overtollige water op uit de Damlanderpolder aan de noordkant, de Phillisteinse polder ten westen en de Bergermeerpolder aan de oostkant.  

Na de zomer

Doordat de dichtstbijzijnde boezemgemalen in de Zaanstreek, West-Friesland en bij Den Helder liggen, is een waterbuffer in de regio noodzakelijk. "Maar het uitgangspunt is dat het een droog gebied blijft, benadrukt Cortel. "Alleen wanneer het nodig is om de druk op de boezemgemalen te verminderen, zal het onder water staan."

Momenteel wordt het plan besproken met belanghebbenden, provincie en gemeenten. Op 9 februari wordt het vastgelegd in het bestuur van het waterschap. De uitvoering is niet eerder dan na de zomer.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]