Start van hoofdcontent

West-Friesland

NL
V

Maatregelen mogelijk tegen geluidsoverlast in Grote Waal, geluidsmuur niet verplicht

9 januari 2021, 12.19 uur · Door Ramon Besseling

HOORN - Geluidsoverlast is al jarenlang een probleem voor de bewoners van de wijk Grote Waal in Hoorn. De gemeente Hoorn heeft in de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met zowel de provincie als met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze overlast terug te dringen. Een van de conclusies is het mogelijk eerder sluiten van verzorgingsplaats De Koggen langs de A7.

YouTube

De Hoornse wijk Grote Waal bestaat sinds 1980 en ligt vlak naast de snelweg A7, waar de verkeersdrukte in de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Ook verzorgingsplaats De Koggen zorgt voor overlast, aangezien auto's en vrachtwagens daar vaak met draaiende motoren staan. Sommige vrachtwagenchauffeurs die daar overnachten moeten hun aggregaat de hele nacht laten draaien, wat veel geluidshinder oplevert. Vele bewoners slapen daardoor slecht en hebben al meerdere malen hun zorgen geuit bij de gemeente.

"Ik weet van een van de leden dat die verhuisd is", vertelt buurtbewoner en Belangengroep woordvoerder Jan Schrik aan WEEFF. De Belangengroep Geluidshinder Grote Waal zet zich al jaren in om de geluidshinder voor de Hoornse wijk tegen te gaan. "Een ander lid heeft zijn slaapkamer verplaatst van de achterkant naar de voorkant, en weer een ander lid draagt een gehoorapparaat en zet die 's avonds uit om het harde geluid maar niet te hoeven horen."

Pieken in geluidsniveau

Een onafhankelijk ingenieursbureau heeft in opdracht van de gemeente Hoorn het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast. Die kwamen tot de conclusie dat het geluid wat hoorbaar is in de Hoornse wijk door onder meer de snelweg aan de hoge kant is. Echter valt het geluidsniveau net onder de wettelijke norm van 65 decibel die gehanteerd wordt.

De pieken in het geluidsniveau die hoorbaar zijn in de Grote Waal zijn echter veel hoger dan wat de wet voorschrijft. Onder andere 's nachts tussen 4.00 uur en 7.00 komt het geluid tot een hoogte van 80 decibel. Ter vergelijking: de WHO stelt dat het geluidsniveau 's nachts niet hoger mag zijn dan 45 decibel, zodat iedereen een goede nachtrust heeft.

Een hoger niveau kan volgens de wereld gezondheidsorganisatie schadelijk zijn voor de gezondheid. Uit onderzoek van de Gezondheidsmonitor Volwassenen van de GGD blijkt dat de Grote Waal 1,4 keer hoger scoort op geluidshinder door wegverkeer dat harder rijdt dan 50 kilometer per uur.

Ook liggen de huidige geluidsniveau's in de Hoornse wijk veel hoger dan het maximum wat geldt voor nieuwbouwwijken. "Daar geldt een maximum geluidsniveau van 50 decibel", aldus Schrik. "Onze woningen zijn gebouwd in de jaren '80, en daar geldt dat maximum niet voor. Waarom zouden onze oudere woningen niet hetzelfde maximum moeten hebben?"

De Belangengroep komt binnenkort online bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken en te onderzoeken welke stappen zij kunnen ondernemen. "Het ziet er nog niet al te hoopgevend uit voor ons", stelt Schrik. "Het is mooi dat de problemen worden erkend, en iedereen heeft er ook begrip voor. Alleen is er bij niemand geld beschikbaar om er iets aan te kunnen doen." 

Maatregelen mogelijk

Volgens de gemeente zijn er verschillende maatregelen mogelijk om de geluidsoverlast in de Grote Waal tegen te gaan. Bij de aanleg van nieuwe spitsstroken, die onderdeel zijn van het tracé Hoorn-Amsterdam om de verkeersstromen tussen beide steden te verbeteren, wil het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat stiller asfalt gebruiken. Daarnaast wordt gevraagd of het mogelijk is om het werk aan het traject in Hoorn te laten beginnen, in plaats van Amsterdam wat de originele planning is.

Verzorgingsplaats De Koggen aan de A7 staat op de nominatie om ergens in de komende jaren gesloten te worden. Gemeente Hoorn stelt dat het mogelijk moet zijn om deze eerder te sluiten, maar dit kan evengoed nog een tijd duren. De sluiting kan los worden gezien van het tracébesluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alleen is een Koninklijk Besluit nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het verkrijgen van zo'n besluit neemt ongeveer een half jaar in beslag.

"Wij willen die parkeerplaats weg hebben. Want wat er ook gebeurt, er staan bijna altijd vrachtwagens die 's nachts hun koelinstallaties aan hebben staan. Die kunnen we thuis horen", zegt Schrik.

Wel is het mogelijk om borden te plaatsen voor chauffeurs om hun motoren of aggregaten uit te zetten, of om de op- en afrit van de verzorgingsplaats alvast te barricaderen, zodat er geen voertuigen meer kunnen staan of overnachten. De wens is om de aarden wal die nu wordt onderbroken door het asfalt helemaal dicht te maken. Bij het sluiten van De Koggen moet echter wel rekening gehouden met andere verzorgingsplaatsen in de buurt, omdat er een hoop parkeerruimte wordt opgegeven.

Geluidsmuur niet verplicht

Aangezien het geluidsniveau voor de Grote Waal binnen de wettelijke norm valt is het plaatsen van een geluidswerende wand niet verplicht. Het ministerie heeft Hoorn laten weten dat zij voor zichzelf geen rol zien om het plaatsen van zo'n barrière mogelijk te maken.

Ook de provincie Noord-Holland heeft aangegeven aan de gemeente Hoorn dat zij geen bijdrage kunnen leveren. De provincie krijgt meer verzoeken voor geluidswerende muren, maar heeft niet genoeg budget om mee te financieren. De gemeente Hoorn geeft aan dat het de hoge kosten voor de aanleg van een geluidswerende muur niet zelf kan financieren.

Quote

"Ik heb m'n hoop gevestigd op de uitbreiding van de A7. Er moet door de verantwoordelijken iets gedaan worden aan de geluidsoverlast."

Jan schrik, belangengroep geluidshinder grote waal

De bewoners krijgen in de komende jaren verschillende mogelijkheden om hun zienswijze op de plannen voor het tracé Hoorn-Amsterdam in te dienen. Dit hebben de inwoners van de Hoornse wijk afgelopen jaar ook al gedaan. "Daar hebben we nog geen reactie op gekregen", laat Schrik weten. "Maar ik vind het wel handig van de gemeente dat we een overzicht hebben gekregen over de laatste stand van zaken."

"Het is een zaak van de lange adem", gaat de woordvoerder van de Belangengroep verder. "Ik heb m'n hoop nu gevestigd op de uitbreiding van de A7, met de spitsstroken. Er moet wel iets aan gedaan worden door de verantwoordelijken."

💬 Mail ons met jouw verhaal
Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]