Start van hoofdcontent

BERGEN

nl

Provincie dreigt verplaatsing supermarkt Bergen te blokkeren

9 december 2020, 13.40 uur · Aangepast 9 december 2020, 22.47 uur · Door Anne Klijnstra & Priscilla Overbeek

BERGEN - De provincie dreigt het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de Aldi naar de Bergerweg te blokkeren. Eerder gaf de provincie al aan tegen de vestiging van de supermarkt buiten de bebouwde kom te zijn. De gemeente Bergen presenteerde alsnog een nieuw ontwerp-bestemmingsplan voor de locatie, om donderdag in de gemeenteraad te behandelen. De provincie eist nu dat Bergen binnen 24 uur reageert op haar eerdere bezwaren tegen de Aldi-plannen.

Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Gedeputeerde Staten zonden vandaag een brief met deze strekking aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan de gemeenteraad van Bergen. Vanwege de onvolledige informatieverstrekking vanuit de gemeente Bergen voelt de provincie zich genoodzaakt deze 'uitzonderlijke stap' te nemen.

In september stuurde de provincie haar zienswijze op de Bergense plannen voor een supermarkt en 38 woningen naar de gemeente. Het bestemmingsplan is volgens de provincie op punten in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Het gemeentebestuur werd daarbij om een reactie gevraagd, voordat het bestemmingsplan door de raad besproken zou worden. Die reactie is niet gekomen, waardoor de provincie dreigt de plannen te blokkeren.

"Mocht het bestemmingsplan voor zover bekend op 10 december ongewijzigd worden aangenomen door de Bergense gemeenteraad, dan zien Gedeputeerde Staten zich genoodzaakt de voorbereidingen voor een reactieve aanwijzing-procedure te starten", stelt de provincie.

Aan mediapartner Duinstreek Centraal laat een woordvoerder van de provincie weten dat de gemeente 24 uur de tijd heeft om alsnog van zich te laten horen.

Bergen hoopte dat een aangepast bestemmingsplan met de overgenomen adviezen van de provincie, alsnog toestemming zou opleveren om de Aldi te verplaatsen naar de Bergerweg. "We hebben de zienswijze van de provincie goed bestudeerd en het plan aangepast", zei wethouder Valkering destijds

De verplaatsing naar een locatie buiten de bebouwde kom is onderdeel van de jarenlange discussie over het dorpshart Bergen, waarin de Aldi het grootste struikelblok was. Het besluit om de Aldi buiten het centrum te plaatsen, en dus niet langer onderdeel te laten zijn van de plannen voor het centrum van Bergen, betekende een doorbraak in een juridische en bestuurlijke impasse waarin de gemeente zich al jaren bevond.

Reactie gemeente Bergen

 

De gemeente Bergen schrijft in een reactie aan NH Nieuws dat de vooraankondiging van de provincie niet als een verrassing komt.

 

"In de vooraankondiging wordt opgemerkt dat onder meer de Nota van Beantwoording nog niet aan de provincie is toegestuurd. Het college wenst die procedure zo zorgvuldig mogelijk te volgen, omdat deze ontwikkeling belangrijk is voor het terugbrengen van de rust in het centrum. Daarom kan de Nota van Beantwoording pas worden verstuurd na vaststelling door de raad."

 

Verder laat de woordvoerder van de gemeente weten dat de provincie eerder is gewezen op de mogelijkheid de stukken digitaal in te zien. "Ambtelijk is inmiddels contact geweest met de provincie om de verdere procedure beter op elkaar af te stemmen."

 

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]