Start van hoofdcontent

HOORN

nl

Hoogbouw stationsgebied Hoorn zorgt voor weerstand bij omwonenden

8 december 2020, 17.37 uur · Door Lisa Groot

HOORN - De Hoornse raad spreekt zich vanavond uit over het stedenbouwkundig plan voor De Poort van Hoorn: de herinrichting van het stationsgebied waarmee Hoorn 'meer stad' hoopt te worden. Verwacht wordt dat binnen de raad alle neuzen wel dezelfde kant op staan, maar vanuit de inwoners zijn er zorgen.

Foto: Station Hoorn 2 - Tijmen Koelemeijer

In het stedenbouwkundig plan zijn animaties te zien die een beeld geven van wat de gemeente wil met het stationsgebied: meer stad zijn en een compactere invulling van de ruimte rondom het station. Een echte stedelijke uitstraling, mét hoogbouw en dat zorgt voor weerstand bij omwonenden.

Bewoners van de Van Dedemstraat, Keern, Maelsonstraat en Leemhorststraat maken zich ernstig zorgen om hun woongenot en zij hebben die zorgen met de raad gedeeld. In hun inspraakreactie is te lezen dat zij als omwonenden de hoogbouw 'volstrekt onacceptabel' vinden en een 'ernstige aantasting van het woongenot'. 

Ook Vereniging Oud Hoorn en Stichting Vrienden van begraafplaats Keern maken zich zorgen om de aansluiting van de hoogbouw op het oude centrum van de stad. 

Stem van de bewoners

Naast zorgen over de hoogbouw voelen de bewoners van de omliggende straten zich gepasseerd, blijkt uit de brief die zij richten aan de raad. Daarin staat te lezen: "Als van een burger wordt verlangd dat bij een relatief eenvoudige aanpassing van de woning met de buurt wordt overlegd, mag toch van een behoorlijk bestuur zeker worden geëist dat eerst intensief met de buurt wordt overlegd voordat plannen ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd."

Verantwoordelijk Wethouder Samir Bashara richt zich in een brief voorafgaand aan de raadsvergadering alvast tot de bewoners. Het stedenbouwkundig plan dat er nu ligt is volgens hem slechts 'een eerste stap naar de daadwerkelijke ontwikkeling'. Het plan is tot stand gekomen door sessies met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen.

Ook in de toekomst is er nog gelegenheid tot inspraak onderstreept hij. Het plan wordt opgedeeld in deelprojecten waarvoor elk een aparte vergunningsprocedure krijgt en dan zijn de inwoners aan zet. "We kunnen geen garanties geven op de uitkomst van het proces, maar we kunnen wel garanderen dat u als betrokkenen uw zorgen en ideeën kunt inbrengen."

Hoogbouw biedt kansen

Waar hoogbouw bij sommige betrokkenen reden is tot zorg ziet fractievoorzitter Jeroen van der Veer er juist kansen in. Hij ziet een mooi plan liggen voor de Poort van Hoorn, maar maakt zich zorgen om het aantal sociale huurwoningen dat toegevoegd wordt aan de woningvoorraad. 

"Met een stemverklaring willen wij duidelijk maken dat dit niet de 'Gouden poort van Hoorn' mag worden, waarin woningen alleen toereikend zijn voor kopers of mensen met een flink salaris." Volgens Van der veer worden er slechts honderd sociale huurwoningen gebouwd van de rond de elfduizend woningen die er bij komen.

Hij ziet een oplossing in de hoogbouw:"Het moet natuurlijk geen Manhattan aan het IJsselmeer worden, maar hoogbouw biedt wel kansen voor het woningtekort. Als je meer woningen wil in het centrumgebied, dat moet je de hoogte in."

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]