Ga naar Content

Kwetsbare leerlingen basisonderwijs hardst geraakt door coronacrisis

AMSTERDAM - Voor het eerst is er een ‘Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs’ opgemaakt. Met veel cijfers, grafieken en tabellen worden alle grote thema’s van Amsterdamse basisscholen behandeld. Kwetsbare leerlingen blijken het hardst geraakt te zijn door de coronacrisis.

Foto: NH Nieuws

"We hebben hard gewerkt om de effecten van de coronacrisis ook mee te kunnen nemen in het rapport", vertelt Arnold Jonk, bestuurder onderwijsstichting STAIJ. "Voor de zomervakantie dachten veel mensen nog dat de onderwijsachterstanden door de schoolsluiting tijdens de eerste lockdown wel mee zouden vallen. Ik denk niet dat dat nog kan worden volgehouden."

Uit het rapport blijkt dat de schoolsluiting de meest kwetsbare leerlingen het hardst heeft geraakt. Op het gebied van rekenen en wiskunde zijn zij het sterkst achteruit gegaan. In hoeverre de leerlingen ondersteuning kregen vanuit huis heeft veel effect gehad op de groei die zij doormaakten.

Segregatie blijft een heikel punt

"We zien in Amsterdam steeds meer bubbelscholen: scholen met voornamelijk leerlingen uit hoger opgeleide gezinnen", zegt Louise Elffers, Directeur Kenniscentrum Ongelijkheid, en Lector en onderzoeker aan de HvA en UvA. Niet alleen segregatie op grond van onderwijsniveau van de ouders maar ook de migratieachtergrond van leerlingen is al een tijd een groot probleem.

Uit het rapport blijkt dat vooral kinderen met een Turkse achtergrond sterk gesegregeerd naar school gaan. Zestig procent van de Turkse kinderen zou van school moeten veranderen om gelijk verdeeld te zijn over de scholen in de stad.

"Voor sommige scholen is het prettig om populair te zijn, en een groot aandeel kinderen van hoogopgeleide ouders te hebben. Daarom is niet voor iedere school de urgentie om de segregatie tegen te gaan, even hoog", denkt Louise Elffers.

"Het is fijn dat we het nu direct over de inhoud van het probleem kunnen hebben"

Louise Elffers - Directeur Kenniscentrum Ongelijkheid

Toch zijn veel van de gesignaleerde problemen in het rapport niet nieuw. Maar Louise Elffers benadrukt wel dat "het belangrijkste is dat we de grote problemen, zoals kansenongelijkheid, het lerarentekort en segregatie op de Amsterdamse scholen, aandacht blijven geven."

"Er zijn veel zaken die al langer aandacht vragen, die dat te weinig krijgen of zelfs nog worden ontkend. Een discussie over kansenongelijkheid bijvoorbeeld gaat nog te vaak over de omvang. Het is fijn om nu al deze cijfers te hebben zodat ik niet eerst de urgentie moet aantonen, maar zodat we het direct over de inhoud van het probleem, en mogelijke oplossingen kunnen hebben."

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]