Start van hoofdcontent

DEN HELDER

nl

Waarom de gemeente Den Helder stukken 'onder embargo' geheim houdt

22 oktober 2020, 16.45 uur · Door Joost Lammers & Maarten Edelenbosch

DEN HELDER - Naar aanleiding van ons onderzoek naar geheimhoudingen door overheden in Noord-Holland hebben we onder meer de gemeente Den Helder om een reactie gevraagd. Onder meer omdat veel stukken niet geheim, maar onder embargo zijn verklaard. In totaal waren 57 documenten in 2019 geheim of onder embargo.

Geheim document van de gemeente Alkmaar - Foto: Joost Lammers / NH Nieuws

Een woordvoerder legt het verschil tussen onder embargo en geheimhouding uit. "Onder embargo is een term die wij hanteren, als er een reden is om de betreffende informatie niet direct openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de verstrekking van een vergunning: wij achten het wenselijk dat de aanvrager van de vergunning als eerste hoort dat hem de vergunning wordt verleend en niet dat hij dit via een andere weg moet vernemen. Om die reden hebben wij de interne werkafspraak dat voor de openbaarmaking van besluiten die onder embargo worden genomen even wordt aangehouden."

Onder embargo is van korte duur

Ze vervolgt: "De reden waarom wordt besloten tot een embargo hebben wij vermeld in de openbaar gemaakte stukken aan u. Als voorbeelden noemen wij ‘embargo tot communicatietraject’: ook hier geldt dat met openbaarmaking wordt gewacht zodat wij onze inwoners en bedrijven zelf als eerste kunnen informeren. Staat er ‘embargo tot vergadering’, dan wordt met de openbaarmaking gewacht totdat de betreffende vergadering heeft plaatsgevonden. Het moment tussen het onder embargo verklaren en het openbaar maken van de informatie, is kort. Dit is in de meeste gevallen enkele dagen tot circa een week."

Een jurist van de gemeente vult aan: "Geheim is een wettelijk instrument. Meestal ook voor een langere periode. We proberen steeds meer te werken met einddata als het kan. Met embargo houden we het even onder de pet. Dat is niet vergelijkbaar met geheimhouding. Dankzij jullie WOB-verzoeken heeft het ons ook inzicht gegeven om jaarlijks te kijken naar onze manier van werken en of het goed gaat."

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]