Ga naar Content

Wijdemeren voelt zich klemgezet door de provincie, ondernemers vrezen voor voortbestaan

WIJDEMEREN - Het is een belangrijke dag voor de gemeente Wijdemeren. De Provinciale Staten van Noord-Holland beslist vandaag namelijk over een nieuwe provinciale omgevingsverordening. En die heeft grote consequenties voor de ondernemers in Wijdemeren, want bouwen wordt hen onmogelijk gemaakt.

Foto: Provincie NH

"We worden een reservaat, we worden geconserveerd", zegt Dik van Enk, voorzitter van Ondernemend Wijdemeren gefrustreerd. "Uitbreiden van bedrijven(-terreinen), een haven die wil vernieuwen, ga zo maar door. Dat kan allemaal niet meer."

Wethouder Jan-Jaap de Kloet van de gemeente Wijdemeren legt uit dat de provincie graag een versimpeling van de regels wil. Nu heeft elke regio in de provincie zijn eigen regels en die wil de provincie graag onder één noemer samenbrengen. Dat heet straks de nieuwe omgevingsverordening. 

Maar de wethouder schrok erg toen hij de plannen onder ogen kreeg. "Er zijn nu bepaalde gebieden aangewezen als beschermd natuurgebied. Die hebben bepaalde grenzen en die worden nu opgeschoven in de nieuwe plannen van de provincie. En dat geeft ons veel minder ruimte om te bouwen of om in de recreatiesector dingen te doen. Dus dat gaat ons heel erg beperken. Het zet ons klem."

Wijdemeren voelt zich klemgezet door de provincie - NH Nieuws

De wethouder geeft als voorbeeld de Oud-Loosdrechtsedijk. Dat is nu een gebied waar de gemeente samen met initiatiefnemers plannen kan ontwikkelen. "Maar door de begrenzing op de dijk te leggen, wordt het allemaal 'bijzonder provinciaal landschap', zoals de provincie dat noemt. Dus zelfs de dijk zelf wordt een gebied waar je bijna niets meer kan."

Gebiedsakkoord

Het zit ze vooral dwars dat de plannen haaks staan op het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Daarin hebben 21 partijen afgesproken om een impuls te geven aan het gebied. "75 miljoen wordt in deze omgeving geïnvesteerd. Maar door deze plannen over onze gemeente heen te leggen, gaat in mijn optiek een groot dik rood kruis door het Gebiedsakkoord en dat vind ik doodzonde. De provincie is notabene initiatiefnemer van het akkoord", vertelt van Enk.

De Kloet vult hem aan dat er hele duidelijke en gedetailleerde afspraken in het akkoord staan. "Voor mij is afspraak, afspraak. Er staat bijvoorbeeld in dat we plekken gaan maken waarbij je aan het water kan zitten op het terras en dat we strandjes gaan maken."

Gedeputeerde Staten heeft intussen een handreiking gedaan en toegezegd om een verkenningstraject te starten om te kijken wat de nieuwe omgevingsverordening betekent voor het Gebiedsakkoord. "Er wordt structureel overleg gehouden om te kijken of de omgevingsverordening belemmeringen opwerpt voor de ondernemers", zo schrijven ze. 

Truc

Maar de gemeente Wijdemeren heeft een truc bedacht om de provincie te slim af te zijn. Vóórdat de nieuwe regels ingaan, worden een aantal concrete bouwplannen alvast ter inzage gelegd. Zodat deze nog onder de oude regels vallen. "Wij worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving die verstrekkende gevolgen heeft en wij proberen juist de ontwikkelingen die wij belangrijk vinden te faciliteren daarin. We hebben nu ongeveer over 10 á 12 projecten die op deze manier in de procedure zijn gebracht."

Een van de grote projecten die nu versneld ter inzage is gelegd is het woningbouwplan in de polder van Kortenhoef. Omwonenden protesteren al een tijd tegen deze plannen en nu ze voor hun gevoel weer worden overgeslagen, slaan ze opnieuw alarm. "Dit kan toch niet", vertelt buurtbewoner Tom Burgers. De omwonenden hebben zich intussen verenigd in stichting MinderHinder en begrijpen niet hoe de gemeente dit durft te doen. "Er is geen woord met ons gesproken over hoe we hier tegenaan kijken en nu ligt het ontwerp bestemmingsplan al ter inzage."

De wethouder is het niet met de buurtbewoners eens. "Het enige wat we in deze cyclus niet hebben gedaan, is één commissievergadering. Bij bouwplannen is er een moment dat wij advies vragen aan de commissie. Dat is een vrij bijzondere manouvre die ook nergens vastligt, dat is een soort 'gentlemens agreement' heb ik het wel eens genoemd."

Hij zegt dat er nog genoeg momenten komen dat de buurt van zich kan laten horen. Bij informatieavonden, maar ook via een zienswijze. 

Toekomst

Ondernemer Dik van Enk hoopt dat de provincie nog een keer goed nadenkt over deze nieuwe regels. "Het betekent voor de toekomst van de gemeente dat we blijven zoals we zijn: achterlopen met woningbouw en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat betekent dat we een minder aantrekkelijke gemeente worden. We zijn al wat grijzer dan de rest van Nederland en dat zal alleen maar toenemen. En dat zou ik echt doodzonde vinden."

De Kloet is vooral bang voor de levendigheid van de kernen. "Wat wij graag zouden willen, is dat de natuurbescherming die we kennen in stand blijft. Zodat wij kunnen blijven ontwikkelen in het gebied wat we nu ook al hebben." En hij benadrukt dat dat niet wil zeggen dat ze de polders willen vol bouwen. "Maar we willen wel de levendigheid en de toekomst van Wijdemeren handhaven."

Lees ook

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]