Noordkop & Texel

NL
V

Hoogheemraadschap is vernielingen bij Prins Hendrik Zanddijk op Texel zat

15 juli 2020, 17.04 uur · Door Redactie

TEXEL - De gemoederen liepen drie jaar geleden hoog op toen het Hoogheemraadschap het strand Ceres, aan de zuidoostkant van Texel, wilde opgeven voor de aanleg van een nieuw natuurgebied. Na protesten werd alsnog een stukje strand vrijgemaakt, maar door aanhoudende vernielingen aan hekken en sloten is de weg langs de afzetting tussen het toegankelijke en het ontoegankelijke deel nu met stortblokken afgesloten.

Texelse Courant

Het liep volgens het Hoogheemraadschap behoorlijk in de papieren: tienduizenden euro's zou ze al kwijt zijn en dat werd haar te gortig. "Nadat mensen keer op keer de toegang tot het afgesloten en niet-toegankelijke natuurgebied Prins Hendrik Zanddijk hebben geforceerd, en door sloten door te slijpen, hekwerken en verbodsborden te vernielen voor meer dan 25.000 euro aan schade hebben toegebracht, heeft het Hoogheemraadschap andere maatregelen genomen. Nu wordt met stortblokken de toegang tot het natuurgebied geblokkeerd", zo zegt een voorlichter van het Hoogheemraadschap tegen onze mediapartner Texelse Courant.

Quote

"Dit is een natuurgebied dat niet openbaar toegankelijk is, en nu de lichtere versperringen steeds worden vernield, hebben we gegrepen naar steviger maatregelen. Tot onze spijt"

Hoogheemraadschap

Ze geeft aan het liever niet te doen, maar zegt tegelijk dat ze geen keuze had. "Wij hadden liever deze stortblokken niet hoeven plaatsen. Maar dit is een natuurgebied dat niet openbaar toegankelijk is, en nu de lichtere versperringen steeds worden vernield, hebben we gegrepen naar steviger maatregelen. Tot onze spijt. Er is gemeenschapsgeld gemoeid met het repareren van vernielingen, fabriceren en plaatsen van nieuwe borden: de maat is nu vol."

Wie er achter de vernielingen zit, weet het Hoogheemraadschap niet. "We zouden heel graag in gesprek komen met de personen die problemen hebben met de ontoegankelijkheid van het gebied om over de situatie te overleggen. Mensen kunnen altijd contact met ons opnemen."

Hulpdiensten kunnen door de versperring er ook niet meer langs, maar zij kunnen met een terreinwagen een andere route nemen, verzekert het Hoogheemraadschap. "We zijn in contact met ze over de vraag of deze route voldoende toegang biedt tot dit natuurgebied."

Compensatie

Het natuurgebied is aangelegd ter compensatie van de aanleg van de Prins Hendrik Zanddijk, deze waterkering moest er komen om Texel te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Om boeren niet te hoeven dwingen hun grond af te staan, werd de dijk buitendijks aangelegd, maar daar moest wel extra natuurgebied voor in de plaats terugkomen. "Alleen het gebied voorbij de afrastering is niet toegankelijk", zo zegt het Hoogheemraadschap, "en omdat een hekwerk de mensen niet tegenhoudt, kiezen we nu voor deze stortblokken."

Texelaars en toeristen hebben vanaf het begin niet begrepen waarom de versperring er überhaupt moest zijn. En dan met name de afsluiting van het buitendijkse fietspad dat vanaf het toegankelijke stuk langs de dijk naar 't Horntje loopt. Het ligt aan de rand van het gebied en vogels hoeven in de regel geen last te hebben van fietsers of voetgangers.

Het ligt sowieso gevoelig, omdat met de aanleg van de zanddijk ook het nabijgelegen strandje Ceres eraan moest geloven. Na veel protesten werd het vervangen door een nieuw strand.

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?