Ga naar Content

Haarlemse raad in dubio over bezuinigingen WMO en Jeugdzorg

HAARLEM - De Haarlemse gemeenteraad worstelt met het aantal maatregelen om de kosten van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdzorg niet de spuigaten uit te laten lopen. Met 39 'versoberingsmaatregelen' zou de komende vijf jaar 7 miljoen bespaard kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld strengere criteria voor woningaanpassingen of hulp bij het huishouden en een hogere kilometerbijdrage voor de Regiorijder. 

Foto: AdobeStock

Er moeten ook budgetplafonds ingesteld worden, wat betekent dat de aanbieders niet meer kosten voor Jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning kunnen declareren dan een afgesproken bedrag. Het risico bestaat dat er dan kinderen of hulpbehoevenden op een wachtlijst komen te staan. 

Wethouder Jur Botter, verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, spreekt van een 'paardenmiddel'. Gisteravond tijdens de kadernotabespreking liet hij weten dat hij geen andere mogelijkheid ziet. "Hier is sprake van een grote crisis", vertelt Botter.

Niet voldoende geld

"De afgelopen vijf jaar hebben we hier in Haarlem het bedrag verhoogd van 28 naar 38 miljoen (voor de Jeugdzorg, red.), en als we niet ingrijpen dan gaat dit alsmaar door." De gemeenten zijn opgezadeld met de uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg en veel gemeenten klagen dat ze niet voldoende geld van het rijk krijgen om dit te doen. 

GroenLinks en D66 willen dat het college kijkt naar kostenbesparing door de overbodige administratieve handelingen onder de loep te nemen. Ook wethouder Botter ziet hierin mogelijkheden, omdat hij de afgelopen jaren heeft geconstateerd dat de professionals in de Jeugdzorg niet goed met elkaar samenwerken. "Ze wantrouwen elkaar, werken niet genoeg met elkaar samen in de keten en in sommige gevallen worden dingen dubbel gedaan." Hij legt uit dat intakegesprekken door instellingen niet van elkaar overgenomen worden. "Sommige van de duurste cliënten hebben meerdere trajecten tegelijk."

Versoberen maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Marie-Thérèse Meijs liet weten deze week nog in gesprek te gaan met de aanbieders van de maatschappelijke ondersteuning, om te kijken waar 'versoberd' kan worden.

Aan de raad wordt nu in ieder geval voorgesteld om in te zetten op bijvoorbeeld de hulp en middelen van de 25 duurste cliënten nader te bekijken, het aantal spoedindicaties voor hulp bij het huishouden te beperken en de pilot 'Ouder Worden & Prettig Wonen' niet voort te zetten. Hier konden oudere bewoners van een sociale huurwoning met een trap voorrang krijgen op een gelijkvloerse sociale huurwoning elders in de stad. 

Volgens wethouder Meijs zou over andere maatregelen zoals verhogen van eigen bijdrages en strengere criteria voor woningaanpassingen of het toekennen van hulp nog gediscussieerd worden met de Haarlemse gemeenteraad. 

Een aantal raadsleden vond de bezuinigingsmaatregelen nu al te rigoureus. "Ik schrik van dit rijtje en het is onverantwoord om daar nu een besluit over te nemen", vindt Frank Visser van de Christenunie. Veel partijen vragen om een betere onderbouwing van de versoberingsmaatregelen. Ook de grootste partij GroenLinks vindt het bij monde van fractievoorzitter Jasper Drost 'k-maatregelen', "maar het is voor ons volstrekt duidelijk dat we iets moeten."

Deze week neemt de raad een beslissing over de voorstellen van het college van B&W. 

Lees ook

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]