Ga naar Content

Nog steeds meer kanker in IJmond en regio Haarlem, verband luchtvervuiling en strandbezoek vermoed

IJMUIDEN - Wie in de IJmond of de regio Haarlem woont, loopt nog altijd een groter risico om kanker te krijgen. Dat concludeert de GGD Kennemerland op basis van decennialang onderzoek. Oorzakelijke verbanden worden in het onderzoek niet gelegd, maar de GGD vermoedt een verband met luchtverontreiniging en frequent strandbezoek. 

Foto: AdobeStock/NH Nieuws

Het aantal patiënten dat met kanker wordt gediagnosticeerd ligt in de gehele GGD-regio Kennemerland ongeveer vijf procent hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Een deel van die extra kankergevallen zijn long- en huidkanker. 

Longkanker in Beverwijk

Net als in de periode 1989-2003 blijkt dat in de periode 2004-2018 in de IJmond vooral in Beverwijk relatief veel mensen longkanker hebben gekregen. In die gemeente komt de ziekte bij zowel mannen als vrouwen 25 procent vaker voor dan gemiddeld in Nederland.

Dat betekent dat er jaarlijks in Beverwijk zeven mensen meer longkanker krijgen dan op basis van het landelijk gemiddelde zou mogen worden verwacht. Omdat in de rest van de GGD-regio Kennemerland het aantal verwachte longkankerpatiënten iets onder het gemiddelde ligt, komt het percentage voor de regio rond het landelijk gemiddelde uit. 

Hoewel er in het onderzoeksrapport geen oorzakelijke verbanden worden gelegd, oppert de GGD wel een aantal mogelijke oorzaken. Zo hebben Beverwijkers in het verleden meer gerookt dan de gemiddelde Nederlander, waarvoor ze nu de prijs betalen.

Luchtverontreiniging

"Ook is bekend dat luchtverontreiniging met fijnstof in het verleden in de IJmond hoger was dan gemiddeld in Nederland", schrijft de GGD. Dit maakt het aannemelijk dat deze risicofactor ook in het verleden een rol heeft gespeeld bij de verhoogde incidentie van longkanker in Beverwijk."

De dorpsraad van Wijk aan Zee, het kustdorp dat aan het terrein van staalconcert Tata Steel grenst, is stelliger. "Roken is geen aannemelijke verklaring voor deze verhoging", aldus de raad in een persbericht. Ze is ervan overtuigd dat de uitstoot van Tata een rol speelt. De raad wijst op onderzoek waaruit blijkt dat Heemskerkers en Velsenaren respectievelijk op z'n minst evenveel roken als Beverwijkers, maar wel minder vaak longkanker krijgen. 

"Omdat de wind meestal uit het zuidwesten komt, is luchtvervuiling door de staalfabriek de meest waarschijnlijke verklaring"

dorpsraad wijk aan zee

"Omdat de wind meestal uit het zuidwesten komt, is luchtvervuiling door
de staalfabriek de meest waarschijnlijke verklaring", speculeert de dorpsraad. "Heemskerk ligt verder weg van Tata en heeft daarom daar minder last van."

Aanscherpen vergunning

De cijfers zijn volgens Linda Valent van de dorpsraad voldoende reden om de provincie te vragen om een aanscherping van Tata's uitstoot-vergunning. "En er moet worden toegezien op handhaving." 

Ook het RIVM sluit niet uit dat er een verband is tussen de uitstoot van Tata Steel en gezondheidsproblemen van Wijk aan Zeeërs. Nadat in 2018 was vastgesteld dat de zogeheten grafietregens onder meer zware metalen als mangaan, vanadium en lood bevatten, kondigde het RIVM eerder dit jaar een onderzoek aan.  

Lees ook

Huidkanker in Heemstede en Bloemendaal

Een stukje zuidelijker - in de regio Haarlem e.o. ligt het aantal gevallen van melanoom - kwaadaardige huidkanker veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Heemstede en Bloemendaal springen er in negatieve zin uit: in die gemeenten ligt het aantal huidkankerpatiënten respectievelijk 57 en 55 procent hoger dan gemiddeld in Nederland. 

De GGD vermoedt een verband met frequent strandbezoek, mede omdat in de vorige onderzoeksperiode de cijfers vergelijkbaar waren. "Veel gemeenten in de GGD-regio Kennemerland liggen aan de kust. Het vaker voorkomen van melanoom in deze regio kan mogelijk samenhangen met extra veel zonnen in het verleden."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!