Ga naar Content

Verantwoording onderzoek faillissementen

NOORD-HOLLAND - Er is een forse toename in het aantal faillissementen van Noord-Hollandse ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Hieronder lees je hoe dat onderzoek gedaan is.

Twee openbare bronnen zijn geraadpleegd: CBS Statline en het Centraal Insolventieregister van rechtspraak.nl. Van de eerste twee kwartalen 2019 en het eerste kwartaal van 2020 zijn de CBS-cijfers per regio bekend, maar wat betreft het eerste kwartaal van 2020 zijn die nog voorlopig. Voor april 2020 zijn deze statistieken al wel te bekijken, maar worden die ook nog bijgewerkt.

Voor de meest actuele cijfers van 2020 is het Centraal Insolventieregister geraadpleegd, waarin alle uitgesproken faillissementen zijn opgenomen. Daarbij is gekeken naar de uitspraken van de rechtbanken Noord-Holland, Amsterdam en Midden-Nederland tot en met eind mei. De faillissementen zijn per maand, maar ook per vestigingsplaats genoteerd. Zo ontstaat een goed beeld op gemeentelijke, regionaal en provinciaal niveau.

Lockdown

Specifiek is ook een onderscheid gemaakt van vóór 15 maart en vanaf 16 maart (het moment dat de strenge coronamaatregelen – intelligente lockdown – ingingen). Dit alles levert diverse punten van vergelijk op. Tussen de regio’s, gemeenten en ook de periodes is te vergelijken.

Lees ook

Door het voorlopige karakter van de CBS-cijfers over 2020 kunnen deze afwijken van het daadwerkelijke aantal faillissementen zoals deze in het insolventieregister zijn opgenomen. Sommige faillissementen worden ook teruggedraaid en zijn daarom niet meegeteld. Wat ook nog mogelijk tot afwijkingen kan leiden is dat faillissementen bij een rechtbank buiten Noord-Holland zijn uitgesproken.

Het daadwerkelijke aantal kan dus eerder hoger dan lager liggen, maar we gaan ervan uit het merendeel van de faillissementen in het onderzoek zit. De inventarisatie van het Centraal Insolventieregister is dan ook het uitgangspunt. De CBS-cijfers zijn te gebruiken als referentie.

NH Nieuws zocht enkele ondernemers op en vroeg hen: hoe sta jij ervoor economisch gezien? Hun verhalen lees je hier.