Noord-Holland

Amsterdamse UMC vindt nieuwe methode voor bepalen van tijdstip van overlijden

30 mei 2020, 08.52 uur · Aangepast 30 mei 2020, 10.06 uur · Door Redactie

Whatsapp

AMSTERDAM - MSTERDAM - Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een nieuwe methode ontwikkeld om het tijdstip van overlijden op een plaats delict veel preciezer te bepalen. Met huidige technieken is er een onzekerheid van enkele uren, de nieuwe methode brengt dit terug tot minder dan een uur.

AT5 - AT5

Het is bij een misdrijf voor de politie van groot belang om zo nauwkeurig mogelijk het tijdstip van overlijden van iemand vast te stellen. Als een verdachte een alibi heeft voor het tijdstip van overlijden, dan kan hij of zij worden weggestreept. Bij een brede marge rond het tijdstip van overlijden, blijven meer mensen verdacht.

"We halen in ons onderzoek een nauwkeurigheid van gemiddeld 45 minuten bij mensen die vijf tot vijftig uur dood zijn", zegt onderzoeksleider Maurice Aalders, hoogleraar Forensische Biofysica van Amsterdam UMC. "Dit is een grote stap voorwaarts in het forensisch onderzoek op de plaats delict, de plek waar een levenloos lichaam is gevonden. Onze methode is bruikbaar tot twee dagen na overlijden van het slachtoffer."

Eenvoudig model

Tot nu toe gebruikt de technische recherche een eenvoudig model dat is gebaseerd op afkoeling van het lichaam na overlijden. Aalders: "De temperatuur wordt rectaal vastgesteld. Samen met het lichaamsgewicht en de temperatuur in de omgeving valt uit een tabel af te lezen hoeveel uur geleden die persoon ongeveer is overleden." Door die meetwijze kunnen sporen worden vernietigd. Ook maakt het voor de afkoeling uit of iemand zwaar of mager is.

Bij de nieuwe methode meet een rechercheur op één tot vier plaatsen de temperatuur met een thermische camera, of met een sensor die op het lichaam wordt geplakt. Daarbij wordt er rekening gehouden extra informatie, zoals de hoeveelheid lichaamsvet en of een slachtoffer gekleed is. De resultaten zijn veel beter dan de oude methode.

Lichaam in 3D

De hoogleraar denkt dat de methode in de toekomst verder kan worden verfijnd. Zo wordt er nog gewerkt aan een manier om een lichaam op een plaats delict met camera's in 3D vast te leggen. Een computer kan dan aan de hand van dat 3D-model de afkoeling berekenen.

Whatsapp