Ga naar Content

Duurzame energie in de IJmond en Kennemerland: grotere windparken en drijvende zonneweides

VELSEN - Het begin is er, maar als Nederland in 2030 35 TWh duurzame energie wil opwekken, moet er nog veel gebeuren. Maar waar moeten al die windmolens en zonnepanelen komen? In haar recentste rapport doet de 'energieregio Noord-Holland Zuid' suggesties. Hieronder lees je wat er in regio's IJmond en Kennemerland moet gebeuren. 

Foto: AdobeStock

Volgens de energieregio kan er over tien jaar in de twee regio's 450 GWh (0,45 TWh) duurzame energie worden opgewekt. Dan moet er nog veel gebeuren, want vooralsnog staat de teller op 148 GWh. Om de productie met factor drie te kunnen vermenigvuldigen, is er nog veel werk aan de winkel. Grof geschat gebruiken 250 huishoudens 1 GWh per jaar.

Zoals vrijwel overal wordt ook in Kennemerland en de IJmond veel verwacht van zonnecollectoren op grote daken en parkeerplaatsen. Datzelfde geldt van zonnecollectoren langs wegen, al dan niet op geluidschermen. Zelfs het beschermde stadsgezicht van Haarlem is niet heilig als het op het winnen van zonne-energie aankomt.

Omdat ook in deze regio's beschikbare grond schaars is, vormen drijvende zonnepanelen een aantrekelijk alternatief. De energieregio stelt voor te onderzoeken of de Schouwbroekerplas, ten zuiden van Haarlem, daarvoor geschikt is. 

Windmolens vervangen

Om in 2030 drie keer zoveel duurzame energie te produceren, moeten bestaande windmolens worden vervangen voor grotere (en krachtigere) exemplaren. Toch is ook dat nog niet genoeg, en zullen er meer turbines bij moeten komen. 

Hieronder lichten we enkele zoekgebieden voor windenergie uit, voor een volledig overzicht verwijzen naar de zogeheten Regionale Energiestrategie

  • Langs de A9: mits ver genoeg van dichtbebouwde gebieden als Broekpolder (Beverwijk/Heemskerk), Hofgeest (Velsen) en Grote Buitendijk (Velserbroek)
  • Op en rond industrieterreinen, zoals dat van TataSteel, en langs het Noordzeekanaal 
  • Gebied ten oosten van Waarderpolder: hier gelden vanwege de nabijheid van Schiphol wel beperkingen voor de maximale hoogte. 
  • Windpark bij Noordpier Wijk aan Zee wordt uitgebreid, net als andere lijnvormige windparken. 

Voor het gebruik van natuurgebieden, waaronder duingebieden, is geen draagvlak, concludeert de energieregio. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!

Lees ook