Ga naar Content

44 turbines en 500 hectare zonneweide: hier wordt in 2030 duurzame energie opgewekt

Als Nederland de afspraken uit het vorig jaar gepresenteerde klimaatakkoord wil nakomen, moet er in 2030 landelijk vier keer meer duurzame energie worden opgewekt dan nu het geval is. De energieregio Noord-Holland Zuid zocht uit waar nog ruimte is voor al die windturbines en zonneweides. 

Foto: AdobeStock

Eerst de ambities: Nederland wil in 2030 35 miljard KWh (35 GWh) duurzame energie opwekken. Dat iedere energieregio daaraan z'n steentje moet bijdragen, staat vast. Maar voor veel van de afzonderlijke regio's is nog ongewis hoeveel ze kunnen bijdragen. Niet voor de energieregio Noord-Holland Zuid, want die regio heeft uitgezocht wat haar bijdrage in 2030 kan zijn.  

Om het antwoord op die vraag te vinden, is tijdens meer dan 70 bijeenkomsten met zo'n 1.500 mensen gesproken. Onder hen waren vertegenwoordigers van de provincie, lokale overheden en energiebedrijven, maar ook burgers en experts. Op basis van de gesprekken is vastgesteld hoeveel duurzame energie de subregio's kunnen opwekken en waar dat mogelijk is.

Subregio's en zoekgebieden

De energieregio Noord-Holland Zuid is opgedeeld in zes subregio's: Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Amstelland, Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland & de IJmond.

 

Voor al die gebieden heeft de energieregio op basis van gesprekken met belanghebbenden zogeheten 'zoekgebieden' vastgesteld. Dat  zijn gebieden die zich lenen voor de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten. De energieregio benadrukt dat de zoekgebieden niet in beton zijn gegoten: er kunnen nog gebieden bijkomen of afvallen. 

Op basis van de inventarisatie concludeert de energieregio dat de zes subregio's bij elkaar in 2030 2,7 TWh (TeraWattuur) hernieuwbare energie verwachten op te wekken. Dit jaar staat de teller op 0,7 TWh, wat inhoudt dat de hoeveelheid opgewekte energie in tien jaar moet verviervoudigen om die ambitie waar te maken. 

Lees ook

In totaal moeten er tegen die tijd in de regio 44 windturbines staan en 500 hectare zonneweide zijn aangelegd. Toch kom je dan nog niet aan 2,7 TWh: daarvoor moeten ook talloze daken van bedrijven en parkeergarages zonnecollectoren worden geïnstalleerd. 

Lokale verschillen

Overal is werk aan de winkel, al hebben sommige subregio's een flinke voorsprong of achterstand. Neem 't Gooi bijvoorbeeld, waar op jaarbasis nu 21 GWh duurzame energie wordt opgewekt. De regio mikt op 321 GWh in 2030, wat betekent dat er over tien jaar zestien keer zoveel duurzame energie moet worden opgewekt als in 2020.  

Lees ook

Ter vergelijking: als Haarlemmermeer haar ambitie voor 2030 wil waarmaken, moet de huidige productie verdrievoudigen. Zaanstreek-Waterland moet de opwekking van duurzame energie met factor vier vermenigvuldigen om op het gewenste niveau te zitten.  

In de berm

Vrijwel overal wordt veel verwacht van zonne-energie, maar de plekken waar dit wordt opgewekt verschillen van subregio tot subregio. Zo ziet 't Gooi bijvoorbeeld kansen voor zonne-energie in de berm van de A1 en de A27, terwijl Haarlemmermeer juist veel verwacht op te wekken door een enorm zonneveld in het banenvak van Schiphol te creëren. Iets verderop, in Haarlem, liggen over tien jaar misschien wel drijvende zonnevelden. 

Vanwege de nabijheid van Schiphol ziet Haarlemmermeer slechts mondjesmaat kansen voor het opwekken windenergie. Dat is anders in de regio's Zuid-Kennemerland en de IJmond, waar onder meer ten oosten van de Waarderpolder, op het terrein van Tata Steel en langs het Noordzeekanaal nog windmolens kunnen verrijzen.  

Lees ook

Ook 't Gooi mikt op windenergie, op het Gooimeer, maar dan wel als experiment. Verder ziet de regio kansen voor windenergie in de Bloemendalerpolder in Weesp, langs de Stichtse Brug en bij de A27-afslag Hilversum. 

In Zaanstreek-Waterland vormt de directe omgeving van de A7, A8 en A10 een belangrijk zoekgebied voor zowel wind- als zonne-energie. En hoewel milieuclubs het kunnen waarderen dat de energieregio zoveel  plekken heeft gevonden om energie op te wekken, zijn ze niet te spreken over een eventueel 'hek van windturbines dwars door de provincie'. 

Lees ook

Amsterdam wil over tien jaar 127 GWh meer windenergie opwekken, en heeft daarvoor zeven locaties op het oog. De grootste winst hoopt de stad echter te halen uit zonnecollectoren op grote daken. Dat laatste geldt voor alle regio's. Sommige regio's, zoals Zaanstreek-Waterland, hebben daarnaast ook hoge verwachtingen van zonnecollectoren op parkeerplaatsen als parkeergarages. 

Bovenstaande samenvatting is verre van volledig. In de regioverhalen gaan we dieper in op de plannen per regio, maar passeren ook niet alle speerpunten en zoekgebieden de revue. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de Regionale Energiestrategie (RES) zoals opgesteld door energieregio Noord-Holland Zuid. 

Daarin ook meer informatie over de enige regio die we in deze serie achterwege hebben gelaten: Amstelland. 

Lees ook

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!