Ga naar Content

Duurzame energie in 't Gooi: regio mikt op groei van 1600 procent in decennium

'T GOOI - Het begin is er, maar als Nederland in 2030 35 TWh duurzame energie wil opwekken, moet er nog veel gebeuren. Maar waar moeten al die windmolens en zonnepanelen komen? In haar recentste rapport doet de 'energieregio Noord-Holland Zuid' suggesties. Hieronder lees je welke locaties in de Gooi en Vechtstreek tot de mogelijkheden behoren.

Foto: AdobeStock

Om te beginnen: de Gooi en Vechtstreek wil in 2030 goed zijn voor 321 GWh opgewekte hernieuwbare energie. Grof geschat gebruiken 250 huishoudens 1 GWh per jaar.

Op dit moment wordt er 21 GWh opgewekt, wat betekent dat er in 2030 zestien (!) keer meer duurzame energie wordt opgewekt als in 2020.

Daar komt nog eens bij dat beschikbare ruimte in de Gooi en Vechtstreek schaars is. Er zijn wel gebieden waar voldoende ruimte is voor zonneweides en windturbines, maar omdat die gebieden vaak een beschermde status (Natura 2000, stiltegebied, Werelderfgoed) hebben, mag daar niet worden gebouwd. 

Zoekgebieden

Toch is de energieregio er, na talloze gesprekken met onder meer energiemaatschappijen, dorpsraden en waterschappen in geslaagd tien 'zoekgebieden' vast te stellen. Enkele opvallende lichten we hieronder uit, voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de Regionale Energiestrategie

  • Langs de Stichtse Brug: de strook grond aan de oostzijde van de brug die Noord-Holland met Flevoland is aangewezen als zoekgebied voor windenergie.
  • Langs de A27: het stuk grond ter hoogte van de afslag Hilversum is aangewezen als zoekgebied voor windenergie.
  • Het Gooimeer: het water van het Gooimeer is aangewezen als zoekgebied voor opwekking van zonne- en windenergie, op voorwaarde dat het om een experiment gaat waarbij verbetering van de biodiversiteit wordt nagestreefd. 
  • Bloemendalerpolder: het gebied in Weesp is aangewezen als zoekgebied voor windenergie. 
  • Op de A1: ter hoogte van Muiden kan zonne-energie worden opgewekt via panelen op geluidschermen en in de berm. 

Zonnepanelen op daken

Vanwege de schaarse ruimte, zoekt de Gooi en Vechtstreek verduurzaming graag hogerop. Veel partijen uit de regio hebben aangegeven de mogelijkheid van zonnepanelen op grote daken te willen benutten. Dat geldt ook voor beschikbare ruimte langs het spoor en op parkeerplaatsen. 

De energieregio benadrukt dat de genoemde locaties nog lang niet vaststaan, en er her en der nog een paar kunnen bijkomen of afvallen. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!

Lees ook