Start van hoofdcontent

ALKMAAR

nl

Vergunningenbeleid prostitutie Alkmaar gewijzigd: exploitanten lossen capaciteitsprobleem onderling op

5 maart 2020, 11.39 uur · Aangepast 5 maart 2020, 17.19 uur · Door Cas van Vliet

ALKMAAR – Alkmaar heeft een nieuw beleid voor prostitutievergunningen bekend gemaakt. Er is een lotingsysteem ingevoerd om het limiet op het aantal peeskamers te handhaven. Uitbaters zeggen niet wakker te liggen van het nieuwe beleid. Men heeft onderling afspraken gemaakt om de eerdergenoemde loting te voorkomen.

Foto:

Ondernemers krijgen daarbij voortaan een vergunning voor drie jaar en het is ‘geen vanzelfsprekendheid’ meer dat een vergunning na deze periode opnieuw aan dezelfde ondernemer wordt verleend.

Lokale exploitanten zeggen niet wakker te liggen van het gewijzigde beleid. Cees Ooijen beheert sinds jaar en dag drie peeskamers op de Achterdam. Ooijen: “Ik denk niet dat het nieuwe beleid heel spannend is, als ik eerlijk ben. Ik ben wel blij dat die onzalige loting nu van de baan is.”

Maximum

Er mogen maximaal 69 werkruimten voor prostituees bestaan in Alkmaar. Als er in de toekomst een aanvraag wordt gedaan voor een extra kamer zullen ondernemers moeten loten om te bepalen wie van hen (tijdelijk) een kamer op moet geven, om niet boven het vastgestelde limiet uit te komen.

Reden voor het recent gewijzigde vergunningenbeleid is de komst van de nieuwe peeskamer van Frans Snel. De exploitant mag dit jaar, na een jarenlang juridisch gevecht met de gemeente, een vierde peeskamer openen. Hiermee zou het totale aantal kamers op 70 uitkomen: één teveel.

Oplossing

De vijf ondernemers van de Achterdam hebben nu zelf voor een oplossing gezorgd, waardoor de loting niet meer noodzakelijk is. De eigenaar van straatnummer 28 heeft één van zijn drie kamers opgezegd en gaat verder met twee locaties. Met de nieuwe kamer van Frans Snel komt men dan weer uit op de vastgestelde norm van 69.

Loopduur

Het lotingssysteem is niet het enige nieuwe punt in het vergunningenbeleid. In het besluit staat ook vermeld dat het ‘geen vanzelfsprekendheid meer is dat een vergunning na afloop van de looptijd, weer wordt verleend aan dezelfde exploitant.’ Volgens de woordvoerder van burgemeester Bruinooge is dit vooral een 'formele regel'.

"Dit komt puur voort uit het feit dat het hier om zogenoemde 'schaarse vergunningen gaat'. De wet schrijft voor dat deze niet automatisch verlengd kunnen worden. Als iemand aan de eisen voldoet kan diegene in principe gewoon een nieuwe vergunning krijgen na drie jaar."

Frans Snel en Cees Ooijen verwachten geen moeilijkheden.

Snel: “Ze kunnen mijn vergunning niet intrekken als ik aan de opgestelde eisen voldoe. Ik voldoe aan alle regels en heb een blanco strafblad."

Ooijen: “Dat is mooi. Het houdt iedereen scherp die zijn handel op de Achterdam bedrijft en onderstreept dat je het vooral netjes moet doen.”

Geen zorgen

Nu het ‘capaciteitsprobleem’ is opgelost blijft het risico bestaan dat er in de toekomst (opnieuw) een zeventigste aanvraag voor een nieuwe peeskamer wordt ingediend, maar hier maken de ondernemers zichzelf niet druk over. Onderling maken ze zelf afspraken, en voor buitenstaanders is het ontzettend moeilijk om de Alkmaarse prostitutiemarkt te betreden.

Ooijen: “Als er een andere exploitant zou komen zal die, naast een vergunning, ook een pand en huurcontract moeten bemachtigen. Daarbij heb je ook nog met een bestemmingsplan te maken, wat aardig dichtgetimmerd is. Als buitenstaander kom je hier niet zomaar tussen.”

 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!