Ga naar Content

Containerwoningen Roemersdijk Akersloot lijken van de baan: timmerdorp blijft

AKERSLOOT - Het traditionele timmerdorp op het veld aan de Roemersdijk houdt haar plek op die locatie. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. De komst van tientallen containerwoningen op het speelveld lijkt daarmee van de baan. Akersloters hebben grote bezwaren tegen de plaatsing van 'flexwoningen' voor maximaal 15 jaar in hun dorp.

Foto: NH NIeuws

"We hebben het weer uit de media moeten vernemen", stelt John Kok van de Belangengroep Flexwoningen Akersloot. In het Witte Blaadje, de lokale krant, staat vandaag een ingezonden mededeling van de gemeente dat de locatie Roemersdijk permanent beschikbaar blijft voor het timmerdorp. "Van de gemeente hebben we niets gehoord, behalve dat we half maart op gesprek mogen komen, en nu lezen we dit."

Bij de vereniging hebben zich inmiddels zo'n 250 dorpsgenoten aangesloten die niets zien in de plaatsing van containerwoningen op twee verschillende plekken in Akersloot. De komst van spoedzoekers, jongeren en statushouders, die op de locaties tijdelijk onderdak krijgen, houdt de gemoederen flink bezig. Dat werd goed duidelijk tijdens een informatieavond twee weken geleden: 

(Tekst loopt verder onder video)

Dorp in rep en roer over komst containerwoningen: "Dit is echt problematisch" - NH Nieuws

Nu lijkt de Roemersdijk dus als locatie af te vallen. "Want een timmerdorp in de zomer op die plek, en ook containers, dat past niet", concludeert Kok, die zelf aan de Roemersdijk woont. "Maar helemaal zeker zijn we niet, want de gemeente heeft ons niet geïnformeerd."

Klacht

"Wij gaan als Belangenvereniging een officiële klacht indienen aan het adres van het college van burgemeester en wethouders. De communicatie rond dit project verloopt uitermate slecht." Die klacht werd ook al tijdens de informatieavond geuit.

Wat dit betekent voor de andere beoogde locaties voor containerwoningen in de gemeente is nog niet bekend. De Hoornselaan in Akersloot en de Castricummer Werf in Castricum komen ook in aanmerking, maar ook deze locaties kunnen op bezwaren rekenen.

Volgens de gemeente gaat het bij de genoemde adressen om concept-zoeklocaties. De gemeente schrijft verder dat "ze alle reacties en ideeën die zijn meegegeven tijdens de informatieavond gaan verwerken. Zodra we een aangepast plan kunnen presenteren, informeren we u."

Lees ook