Start van hoofdcontent

Gooi

NL
V

Bewoners aan de Loenderveense Plas niet eens met uitkomst milieu-onderzoek

16 december 2019, 16.29 uur · Door Carlijn Kolk

LOOSDRECHT - De vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is zeer bezorgd over de kwaliteit van het milieuonderzoek naar mogelijke vaarverbindingen. Ze vinden dat de negatieve effecten worden gebagatelliseerd en het rapport daardoor een te positief beeld geeft van de mogelijkheid van een vaarverbinding. 

SWECO

Er is een milieu-onderzoek gedaan, ook wel milieueffectrapportage (MER) genoemd, naar de effecten van een mogelijke vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Zes opties zijn uitgebreid onderzocht op alle voor- en nadelen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de variant door de Loenderveense Plas het meeste kans maakt. Maar juist tegen een verbinding door deze plas protesteren buurtbewoners al twee jaar. Ze zijn het dan ook niet eens met uitkomsten van het onderzoek. Hun grootste bezwaar is dat "de veelal negatieve effecten die de vaarverbinding met zich meebrengt structureel worden onderschat, weggeredeneerd, gebagatelliseerd, of zelfs in het geheel niet
genoemd", zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. 

Een van de voorbeelden die ze aanhalen, gaat over de effecten op (beschermde) vogels en onderwaterflora. Ecologen hebben namelijk aangegeven dat de aanleg van een kanaal in de Loenderveense Plas leidt tot verlies van hun habitat. "Onze conclusie is dat alle varianten door de Loenderveense Plas in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming en daarom als zeer negatief gecategoriseerd dienen te worden en niet als beperkt negatief zoals omschreven in het MER", aldus de vereniging. 

Positief

Ze vinden dat de MER een te positief beeld geeft van de effecten van het aanleggen van de vaarverbinding. "De optelsom van vele beperkt negatieve effecten, aangevuld met een zeer negatief effect (geluid) en negatieve effecten (NNN, KRW en landschap), brengt ons tot de conclusie dat geen van de varianten, met uitzondering van 0+, nader onderzoek behoeft", zo besluit de vereniging.

De gemeenteraad van Wijdemeren wordt morgen geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en zij bepalen uiteindelijk of er daadwerkelijk een vaarverbinding komt en zo ja welke variant. 

💬 NH Gooi-nieuwsdienst
Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via WhatsApp en ontvang elke werkdag het belangrijkste nieuws uit 't Gooi op je mobiel. Stuur 'NH GOOI AAN' naar 0888505651!