Amsterdam

Bijna 400 integriteitsmeldingen in Amsterdam: "Steeds meer aandacht voor ongewenst gedrag"

25 september 2019, 12.20 uur · Foto: Robby Hiel

Whatsapp

Nergens in onze provincie werden zoveel integriteitsmeldingen gedaan als in Amsterdam, waar in vier jaar tijd 381 keer aan de bel werd getrokken. Het feit dat de stad ook veruit het grootste aantal medewerkers heeft, verklaart natuurlijk veel. Al neemt het aantal de afgelopen jaren wel licht toe.

Waren het er in 2015 nog negentig, in 2018 stopte de teller bij 113. En dat terwijl het jaar ervoor juist een daling was. Een verklaring heeft de gemeente er niet voor. Wel geeft gemeentewoordvoerder Julia Drissen aan dat Amsterdam scherper is op schendingen: "De afgelopen jaren is er vanuit het integriteitsbeleid meer aandacht voor het onderwerp ongewenst gedrag en het bespreekbaar maken daarvan gekomen."

Lees ook: Aantal integriteitsmeldingen bij overheden neemt toe: tientallen medewerkers gedwongen vertrokken

Het gaat vooral om diefstal, fraude en ongewenst gedrag. In vier jaar tijd zijn in totaal tachtig keer maatregelen opgelegd. Om wat voor sancties het gaat, licht de gemeente niet toe. Meerdere zaken lopen nog, een deel is ook zonder straf afgedaan en 47 meldingen zijn nooit opgelost. "Afhankelijk van de soort schending (wel of niet een strafbaar feit) wordt aangifte bij de politie gedaan. Als uit het onderzoek blijkt dat sprake is van plichtverzuim, wordt de kwestie voorgelegd aan Directie Juridische Zaken voor een advies over de disciplinaire maatregel, zodat een passende straf kan worden opgelegd."

Speciaal team voor integriteitsmeldingen
Er is een team van 42 vertrouwenspersonen die medewerkers ondersteunen. Mocht het nodig zijn kan ook, eventueel anoniem, een situatie worden voorgelegd aan medewerkers van Bureau Integriteit. "Dat stelt dan een intern onderzoek in (onder andere gesprekken, dossieronderzoek, digitaal onderzoek en observaties). Bureau Integriteit levert een rapportage aan de opdrachtgever. Vaak geeft een onderzoek ook een beeld van de context waarin de integriteitsschending zich kon voordoen. Op basis daarvan levert Bureau Integriteit leerpunten, aandachtspunten en aanbevelingen aan het management, zodat gemeentebreed geleerd kan worden van een onderzoek."

Whatsapp