Ga naar Content
Haarlem

Raad van State veegt bezwaren tegen windmolenparken voor de kust van tafel

17 april 2019, 12.10 uur · Aangepast 17 april 2019, 13.34 uur
Door: · Foto: AdobeStock/Rijksoverheid

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de plannen voor windmolenparken in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) van tafel geveegd.

De bezwaren waren ingediend door een collectief van een Zandvoortse en een Noordwijkse stichting, Zandvoortse burgers, een Noordwijks hotel en een strandpachtersvereniging. 

In januari 2018 wees minister Wiebes van Economische Zaken twee gebieden in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aan waar vanaf 2023 per gebied maximaal 63 windmolens met een maximale hoogte van 251 meter boven zeeniveau mogen worden geïnstalleerd.

Lees ook: Regering wil giga-windmolenparken op zee langs vrijwel gehele Noord-Hollandse kust 

Windenergiegebied Hollandse Kust strekt zich uit van Haarlem tot Den Haag, en is op minimaal 18,5 kilometer uit de kust gepland. Onvoldoende, vinden de bezwaarmakers, die stellen dat windturbines van eerdergenoemd formaat op zo'n afstand vanaf de kustlijn zichtbaar zijn. Ze verwachten dat die 'horizonvervuling' slecht voor de lokale economie is, omdat meer toeristen de kustplaatsen zullen mijden. 

IJmuiden Ver 
Eerder opperden de bezwaarmakers de windparken in windenergiegebied IJmuiden Ver te realiseren. Windmolens in dat gebied - geplande opening tussen 2027 en 2030 en op zo'n zestig á tachtig kilometer uit de kust  - zullen niet zichtbaar zijn. Bovendien zouden molens daar de natuur minder schade berokkenen dan in het gebied Hollandse Kust (zuid).

Lees ook: Groen licht voor verbinding windmolenpark voor Noord-Hollandse kust

Ook voerden ze een teruglopende visstand, ruimtegebrek en het risico op aanvaringen op als argumenten om hun pleidooi voor windmolenparken in windenergiegebied IJmuiden Ver kracht bij te zetten. Alles tevergeefs, want de Raad van State verwijst alle bezwaren naar de prullenbak, omdat ze ofwel niet-ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard.

Gedegen onderzoek
Omdat Wiebes gedegen onderzoek heeft laten doen naar de economische schade van windmolenparken - en daaruit blijkt dat de impact gering is - vindt de Raad van State dat de minister een goede afweging heeft gemaakt. Kortom: het is terecht dat hij 'de ontwikkeling van windenergie op zee zwaarder laat wegen dan de economische belangen van de toeristische sector in de kustgemeenten'. 

Het door de Zandvoortse stichting Vrije Horizon opgevoerde argument 'dierenwelzijn' tackelt de Raad van State met de afstand van het windmolenpark tot de kust. Omdat die minimaal 18,5 kilometer bedraagt, 'hebben de mogelijke effecten van windturbines op vleermuizen, vogels en zeezoogdieren geen invloed op de bescherming van de natuur aan de kust'. 

Lees ook: Nieuw windmolenpark naast slakverwerker Harsco bron van zorg: "Onbegrijpelijk"

De zorgen van vissers - ruimtegebrek en een dalende visstand - snijden volgens de Raad van State ook geen hout. Het is terecht dat Wiebes het opwekken van windenergie belangrijker vind dan de visserij, omdat de ontwikkeling van duurzame energie 'een activiteit van nationaal belang' is. Bovendien hebben zij de rechter er niet van kunnen overtuigen dat er door de aanleg van de windparken onvoldoende visgronden overblijven.  

Aanvaringen
Tot slot het risico op aanvaringen, waarbij gevreesd wordt dat reusachtige olietankers tegen de turbines aanvaren, waardoor ze kunnen omvallen en olie uit de gevaartes de zee in loopt. Ook die angst is ongegrond: omdat bij de aanleg van de parken 'veilige afstanden tot de scheepvaartroutes' in acht worden genomen, is de kans op een aanvaring volgens de minister beperkt.

Mocht het wel gebeuren, is de kans dat er olie in zee terechtkomt slechts een fractie groter dan zonder aanvaring en daarom voor de Raad van State geen spelbreker. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!