Verkiezingen

NL
V

Noord-Holland Kiest: zo denkt de politiek over de N203

15 februari 2019, 13.42 uur · Aangepast 26 februari 2019, 15.28 uur · Foto: NH Nieuws

Omwonenden van de N203 houden hun hart vast voor de automobilisten die over de provinciale weg tussen Uitgeest en Castricum razen. Zij willen dat de veiligheid van de weg verbeterd wordt. Maar hoe denkt de politiek over deze kwestie?

We vroegen de politieke partijen in Noord-Holland om een standpunt inzake de weg én vroegen hen een verkiezingsbelofte te doen over de kwestie. Dit is wat zij antwoordden:

CDA
Partijstandpunt:
De veiligheid van de N203 tussen Uitgeest en Castricum moet verhoogd worden. Hiervoor kunnen verschillende maatregelen worden genomen, zoals rijbaanscheiding, verlichting en verlaging van de maximumsnelheid.

(Verkiezings)belofte:
De N203 is over 4 jaar veiliger.

ChristenUnie
Partijstandpunt:
De N203 is een beruchte, gevaarlijke weg. De ChristenUnie vindt verkeersveiligheid een belangrijk thema. Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag. Waar de veiligheid tekort schiet moet de provincie bekijken hoe de weg veiliger gemaakt kan worden.

(Verkiezings)belofte:
Verbetering van de veiligheid van de  N203 tussen Uitgeest en Castricum moet worden opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur.

Code Oranje
Partijstandpunt:
Code Oranje staat voor meepraten, meedoen en meebeslissen. Voor de oplossingen om de veiligheid van de N203 tussen Uitgeest en Castricum te verbeteren, is de input van de gebruikers en omwonenden zeer waardevol. Zij gebruiken de weg iedere dag. Inwoners en gebruikers hebben genoeg kennis en ervaring om maatregelen te bedenken om deze weg veiliger te krijgen.
'Samen maken en zijn wij de provincie’.

(Verkiezings)belofte:
De N203 moet veiliger worden! Ga als Provincie samen met de inwoners zoeken naar de maatregelen die goed realiseerbaar en uitvoerbaar zijn, zoals de voorgestelde maatregelen van een vangrail en verlichting. Code Oranje staat voor meepraten, meedoen en meebeslissen.

D66
Partijstandpunt:
Als de verkeersveiligheid in het geding is worden de mogelijkheden om die veiligheid te verbeteren onderzocht. De oplossingen kunnen in meerdere zaken zitten, waaronder de herinrichting van de weg, verlichting, geleiding en als dat nodig is verlaging van de maximumsnelheid.Dat is maatwerk.

(Verkiezings)belofte:
D66 wil dat de veiligheid op de N203 tussen Uitgeest en Castrium verbetert en dat daartoe passende maatregelen worden genomen. Als de verkeersveiligheid erom vraagt, wordt op de provinciale wegen de maximumsnelheid verlaagt naar 60 kilometer per uur. Daarnaast willen we meer beleidsmatige aandacht ter voorkoming van aanrijdingen.

GroenLinks
Partijstandpunt:
De N203 is al jarenlang een gevaarlijke provinciale weg. Afgelopen jaar kwam de weg nog in het nieuws door een zwaar ongeluk waarbij drie doden vielen. Er moet stevig geïnvesteerd worden in de veiligheid. Een vangrail tussen de autoweg, verlaging van de snelheid en betere verlichting zijn goede opties. Om er voor te zorgen dat de beste maatregelen worden toegepast, pleit GroenLinks voor een onderzoek naar alle mogelijke maatregelen.

(Verkiezings)belofte:
GroenLinks zet zich in om de N203 veiliger te maken en pleiten voor het vrijmaken van middelen om alle ingrepen die daarvoor noodzakelijk zijn te kunnen betalen.

OuderenPartij
Partijstandpunt:
De Ouderenpartij NH is voor veiligheid op provinciale wegen zoals de N203 ook als daarvoor verlichting of een vangrail nodig is ofwel de maximum snelheid naar beneden moet worden gebracht.

(Verkiezings)belofte:
Veiligheid op onze provinciale wegen heeft voor de OPNH te allen tijde de hoogste prioriteit.

Partij voor de Dieren
Partijstandpunt:
Om ongelukken tegen te gaan, neemt de provincie maatregelen zoals het verlagen van de maximumsnelheid op wegen en de provincie moet investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen.  Verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren wordt teruggedrongen. Verlichting langs provinciale wegen en fietspaden verstoort de natuur zo min mogelijk.

(Verkiezings)belofte:
De snelheid op de N203 naar beneden en er moeten betere fietsverbindingen komen.

SP
Partijstandpunt:
Provinciale wegen moeten veilig zijn. De N203 is al vaker betiteld als 'niet veilig' en moet dan ook worden aangepakt. Het is goed dat omwonenden zelf met oplossingen komen – ga met deze mensen in gesprek en kijk
goed wat mogelijk is. Aanpassingen mogen ook best wat kosten! Veiligheid gaat voor alles.

(Verkiezings)belofte:
De SP wil met de omwonenden in gesprek om te kijken of door hen beschreven oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Het omlaag brengen van de maximum snelheid is een snelle maatregel, en die voeren we door.

VVD
Partijstandpunt:
De VVD vindt elk ongeluk en iedere verkeersdode er één te veel. Wij zullen blijven aandringen voor een goede inventarisatie van handteerbare veiligheidsmaatregelen op alle provinciale wegen, waaronder de N203. Implementatie moet plaats vinden op basis van prioritering.

(Verkiezings)belofte:
Geen belofte

NH Nieuws heeft alle politieke partijen benaderd, maar nog niet van iedereen antwoord gekregen.

☑️ Verkiezingen Provinciale Staten 
Op woensdag 20 maart mogen Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volg al het laatste nieuws hierover bij NH Nieuws.