Ga naar Content
Verkiezingen

Noord-Holland Kiest: zo denkt de politiek over de Burgervlotbrug

4 februari 2019, 11.30 uur · Aangepast 22 februari 2019, 13.50 uur
Door: · Foto: NH Nieuws

De inwoners van Burgervlotbrug staan te springen om een tweede brug, een vaste oeververbinding over het Noordhollandsch Kanaal als alternatief voor de vlotbrug. Maar hoe denkt de politiek over deze kwestie?

We vroegen de politieke partijen in Noord-Holland om een standpunt inzake de brug én vroegen hen een verkiezingsbelofte te doen over de kwestie. Dit is wat zij antwoordden:

CDA
Partijstandpunt:
Het CDA erkent de noodzaak voor een vaste verbinding ter hoogte van de Burgerbrug om de bereikbaarheid van het gebied te waarborgen. Er moet opnieuw naar deze optie gekeken worden, in nauwe samenwerking met de gemeente Schagen.

(Verkiezings)belofte:
Er wordt opnieuw gekeken naar de mogelijkheid van een goede brugverbinding in Burgervlogbrug. Samen met de gemeente moet worden gekeken naar de financiering.

ChristenUnie
Partijstandpunt:
De Burgervlotbrug is een belangrijke verbinding voor de omgeving. Tegelijkertijd zijn de kosten van een vaste brug volgens onderzoek erg hoog. Als omwonenden denken dat er betere oplossingen zijn, moet daar naar geluisterd worden. Volgens het “right to challenge” principe moet de provincie bewoners in staat stellen om hun ideeën verder uit te werken.

(Verkiezings)belofte:
De provincie maakt het mogelijk, bijvoorbeeld via het “right to challenge” netwerk, dat de omwonenden binnen heldere kaders een alternatief plan voor een vaste brug kunnen uitwerken.

Code Oranje
Partijstandpunt:
Code Oranje staat voor democratie in samenspel: het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat.

(Verkiezings)belofte:
Gezien het belang voor het gebied, is het verstandig hier nogmaals zorgvuldig naar te kijken. Het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan, geeft een gunstiger beeld dan de bevindingen van de provincie. Daarom vindt Code Oranje het belangrijk om niet alleen te kijken naar de huidige onderzoeksrapporten, maar ook te luisteren naar de omwonenden en andere belanghebbenden. Code Oranje staat voor het zoeken van een toekomstbestendige oplossing. Met alle betrokkenen een goede afweging maken van de voor- en nadelen en bezien of een vaste brugverbinding toch mogelijk is.

D66
Partijstandpunt:
D66 vindt dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de nut en noodzaak van een vaste brugverbinding bij Burgervlotbrug. Het blijkt dat gelet op de verkeersbewegingen de maatschappelijke kosten van een nieuwe, vaste brug niet opwegen tegen de maatschappelijke baten. Daarom zal D66 niet mee gaan in het pleidooi voor een vaste brugverbinding op deze locatie.

(Verkiezings)belofte:
D66 vindt dat voldoende onderzoek is gedaan naar de nut en noodzaak van een vaste brugverbinding bij Burgervlotbrug. Het blijkt dat gelet op de verkeersbewegingen de maatschappelijke kosten van een nieuwe, vaste brug niet opwegen tegen de maatschappelijke baten. Daarom zal D66 niet mee gaan in het pleidooi voor een vaste brugverbinding op deze locatie.

GroenLinks
Partijstandpunt:
GroenLinks staat altijd open voor een onderzoek. Echter zou GroenLinks graag de hoge kosten voor de vaste verbinding liever steken in het verbeteren van het openbaar vervoer in de regio. Dit is de afgelopen jaren zo sterk achteruit gegaan, dat dat voor ons als eerste prioriteit heeft.

(Verkiezings)belofte:
We investeren in het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

OuderenPartij
Partijstandpunt:
De Ouderenpartij NH vindt dat de provincie over voldoende financiële middelen beschikt om een vaste brugverbinding bij Burgervlotbrug te realiseren.

(Verkiezings)belofte:
Realisering van de vaste brugverbinding bij Burgervlotbrug is voor de OPNH absoluut noodzakelijk.

Partij voor de Dieren
Partijstandpunt:
De steeds verder oprukkende bebouwing en uitbreiding van het wegennet gaan ten koste van de natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving. De provincie moet investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen.  Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid.

(Verkiezings)belofte:
De fietsverbindingen in de regio worden verbeterd.

SP
Partijstandpunt:
Als de huidige verbinding niet meer functioneert, door storing, beschadiging of door slecht onderhoud, dan moet de verbinding vervangen worden. De SP kiest voor een oplossing vergelijkbaar met de huidige. Een vaste verbinding (brug) neemt veel groene ruimte in beslag. Toch willen we best met elkaar kijken naar de mogelijkheden om een vaste verbinding aan te leggen, met een zo klein mogelijk beslag op de groene ruimte.

(Verkiezings)belofte:
Er komt, in overleg met de omwonenden en de belanghebbenden, een goede verbinding bij Burgerbrug.

VVD
Partijstandpunt:
De VVD is van mening dat er goed gekeken moet worden naar beide onderzoeken. De afwijkingen in beide onderzoeken moeten geïnventariseerd en geadresseerd worden. Op basis hiervan zal er gekeken moeten worden of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

(Verkiezings)belofte:
Niet ingevuld.

NH Nieuws heeft alle politieke partijen benaderd, maar nog niet van iedereen antwoord gekregen.

Bekijk hier onze reportage over de brug:

Heet Hangijzer: Roep om tweede brug voor Burgervlotbrug - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

☑️ Verkiezingen Provinciale Staten 
Op woensdag 20 maart mogen Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volg al het laatste nieuws hierover bij NH Nieuws.