Ga naar Content
Haarlem

Haarlemmers willen lokale wijkraden versterken: "Burgers loten naar Gronings voorbeeld"

20 december 2018, 11.40 uur · Aangepast 21 december 2018, 14.21 uur
Door: Geja Sikma · Foto: Shutterstock

De Haarlemse wijkraden moeten versterkt worden door een loting onder buurtbewoners die een paar jaar aan het roer staan. Dat wil de Initiatiefgroep Versterking Lokale Democratie. Oud-voorzitter Piet de Vries van de wijkraad Patrimoniumbuurt heeft zelf ervaren dat de rol van de wijkraden nu 'uitgehold' is.

De gemeente Haarlem wil een 'Nieuwe Democratie' vormen. De kloof met de burgers moet geslecht worden door ze meer te betrekken bij de ontwikkeling van de stad. Wethouder Jur Botter roept de Haarlemmers in een YouTube-filmpje op om meer mee te doen, mee te denken en mee te praten.

Maar volgens Piet de Vries van de Initiatiefgroep Versterking Lokale Democratie in Haarlem is de aanpak van de gemeente te vrijblijvend en niet gestoeld op een visie. Het oude systeem van wijkraden zou eerst verbeterd moeten worden om de kloof tussen burger en gemeente te dichten en door de buurtbewoners "echt daadwerkelijke bevoegdheid te geven om hun eigen zaken te regelen." 

Elite
Zelf is hij na vijf jaar voorzitterschap van de wijk Patrimoniumbuurt in Haarlem-Noord opgestapt, juist omdat hij vindt dat hij de wijk níet goed kon vertegenwoordigen als gepensioneerde, hoogopgeleide blanke man. "Het is een kleine elite die in de wijkraden zit."

Tekst loopt door onder video 

Haarlemse wijkraden moderniseren - NH Nieuws / Geja Sikma

De Vries is geïnspireerd door een pilot in de Groningse wijk Oosterparkbuurt. Daar zijn een jaar geleden 11 buurtbewoners geloot en gevraagd om deel te nemen in de wijkraad. Volgens De Vries kan dat in Haarlem prima werken, omdat uit een omnibus-enquete in Haarlem blijkt dat ondanks het slechte vertrouwen in de gemeente, toch 92 procent van de ondervraagden zich verantwoordelijk voelt wat er in hun eigen wijk gebeurt. 

Deskundig
De gelote wijkraad zou dan wel, zoals ook in de Groningse wijk, bevoegdheid en middelen moeten krijgen om zelf zaken te regelen. "De mensen die daar wonen zijn het meest deskundig op het vlak waar ze zelf woonachtig zijn", benadrukt oud-wijkraadvoorzitter Piet de Vries:

Tekst loopt door onder video 

Haarlems wijkraden moderniseren - NH Nieuws / Geja Sikma

Tijdens een eerste politieke discussie over de 'Nieuwe Democratie' in Haarlem riep fractievoorzitter Robbert Berkhout van GroenLinks op om als raadsleden meer naar de burgers toe te gaan. Bijvoorbeeld door in de kroeg spreekuren te houden of meer wijkraadsvergaderingen bij te wonen. Maar dat is volgens Piet de Vries bij lange na niet genoeg.

Dat is juist nu het grote kritiekpunt onder de Haarlemse wijkraden naar de gemeenteraad, is de ervaring van De Vries. "Dan zijn ze een keer geweest, maar dan hoor je ze nooit meer."

Tekst loopt door onder video 

Haarlemse wijkraden moderniseren - NH Nieuws / Geja Sikma

Vergaarbak 
De gemeente Haarlem heeft nu een eerste startnotitie gemaakt met plannen om de Haarlemmers meer te betrekken bij de beslissingen over de stad. 'Een vergaarbak' vindt De Vries. "Je moet wat leuke dingen doen voor mensen en dan zijn ze wel weer rustig."

Tijdens de Maand van de Democratie in januari wil de Initiatiefgroep Versterking Lokale Democratie in Haarlem' een openbaar debat houden op 6 februari in De Pletterij. 

Lees ook: Nieuwe politieke beweging doet mee aan verkiezingen: Code Oranje

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!