Ga naar Content
Gooi

Kritiek op langere opkomsttijden van de brandweer in t Gooi

12 december 2018, 11.22 uur · Aangepast 12 december 2018, 11.51 uur
Door: · Foto: Inter Visual Studio

Zorgen en kritiek klinken uit diverse gemeenten over het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Belangrijkste kritiekpunt is dat de brandweer volgens het plan voor ruim 18.000 gebouwen later mag komen dan de wettelijke norm.

"De regio belazert de boel", zegt Rob Bruintjes van Democratisch Alternatief Blaricum fel. De partij is met name ontevreden over het oprekken van de opkomsttijden. In mei van dit jaar toonde de inspectie zich nog kritisch over hoe de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hiermee omging.

Lees ook: Inspectie: 'Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek rekent zich rijk met verkeerde opkomsttijd'

De Veiligheidsregio beschrijft in het nieuwe dekkingsplan onder meer hoe lang de brandweer er over mag doen om bij een brand te zijn en met welke voertuigen er dan uitrukken. Voor ruim 18.000 gebouwen wordt ingecalculeerd dat de brandweer 2 tot 3 minuten later zal komen dan de wettelijk norm. Dat mag, mits goed gemotiveerd.

24-uurs economie
De kritiek richt zich op het grote aantal gebouwen waar de brandweer volgens het plan 'te laat' mag komen en het feit dat er geen rekening gehouden wordt met de veranderende samenleving. Zo geldt de uitzondering bijvoorbeeld voor lage en hoge gebouwen die na 2003 zijn gebouwd en in de avond, nacht en het weekend voor kantoren.

Lees ook: Opmerkelijk: brandweer Hilversum 'te laat' bij woningbranden rond eigen kazerne

Volgens Bruintjes is dat niet meer van deze tijd. "Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en bedrijven en kantoren zijn steeds vaker langdurig bezet door werkende mensen. We hebben nu eenmaal een 24-uurs economie." Bianca Verweij van de SP in Hilversum sluit zich daar bij aan: "Dit op papier ophogen van de opkomsttijden is natuurlijk geen oplossing. De brandweer is daardoor natuurlijk niet eerder ter plaatse. En we overtreden dan nog steeds de wet."

Dramatisch
Ook Carl Gerkens, voormalig brandweercommandant en oud-raadslid voor het CDA in Bussum, is kritisch. "Dramatisch", noemt hij het dekkingsplan. Hij vind dat het zo 'vakinhoudelijk en technisch is opgesteld dat 'een normaal raadslid er niks mee kan'. 

"Het oprekken van normtijden is verkeerd. Het gaat een keer fout, maar wie herinnert zich dan het dekkingsplan dan nog?" Hij wijst ook de afname van het aantal brandweervrijwilligers aan als één van de oorzaken voor het feit dat de organisatie moeite heeft de wettelijke normen te halen. 

Bij 4 van de 10 branden op tijd
Ondanks de opgerekte opkomsttijden voor duizenden gebouwen, calculeert de Veiligheidsregio in dat de brandweer in de hele regio bij gemiddeld bij 4 van de 10 branden de norm haalt. Dat houdt in dat de brandweer op tijd met zes brandweermensen aanwezig is bij een woningbrand. Gerkens zegt hierover: "Ik vind het niet zorgelijk zolang het niet leidt tot ernstige tijdsoverschrijdingen, maar het mag niet zo zijn dat een brandweerauto 10 tot 15 minuten te laat komt. Dan gaat het helemaal mis." 

Verweij van de Hilverumse SP: "We moeten niet marchanderen met de veiligheid van inwoners en brandweermanschappen. De werkelijke discussie moet over geld gaan. Veiligheid kost geld ik zie dat de partijen  niet bereid zijn meer aan de brandweer uit te geven. Dat is een politieke keus."

De gemeenteraden van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek kunnen hun mening geven over het plan. Uiteindelijk neemt het bestuur van de Veiligheidsregio in januari 2019 een besluit.

Reactie Veiligheidsregio
Volgens de Veiligheidsregio is er veel draagvlak voor het dekkingsplan onder de beroepsbrandweer en de vrijwilligers. Ze schrijft in een reactie op onze vragen het volgende:

Waarom is er voor gekozen om voor zoveel objecten af te wijken?

"Het is geen bewuste keuze om af te wijken van de normtijden, maar een gevolg van de gemaakte afweging tussen de brandrisico’s in de regio en de gekozen omvang van de  brandweerorganisatie. In Gooi en Vechtstreek heeft het bestuur dat bijvoorbeeld gedaan door voor objecten met beperkt risico de normtijden op te rekken en in andere gevallen overschrijdingen te accepteren."

Wat betekent dit voor de veiligheid?
"De veiligheid van de inwoners van Gooi en Vechtstreek is gewaarborgd door een adequate repressieve organisatie. Weliswaar worden niet alle gebouwen binnen de regio binnen de wettelijke normtijd bereikt, maar de overschrijdingen zijn beperkt en acceptabel voor het bestuur."

Is het nog wel mogelijk om bij een dergelijke afwijking van de normtijden mensen te redden?
"Het redelijk fijnmazige netwerk van brandweerposten in de regio Gooi en Vechtstreek zorgt er voor, dat de overschrijdingen van de normtijden in deze regio relatief beperkt zijn. Als de brandweer bij een brand ter plaatse komt, heeft het redden van bedreigde personen de hoogste prioriteit. Het repressief optreden van de brandweer blijft echter altijd een laatste vangnet. 

Vaak zijn slachtoffers al in een beginstadium van brand te betreuren, door de effecten van rookverspreiding. Dat is ook de reden dat de brandweer steeds meer aandacht besteed aan voorlichting, het vergroten van bewustwording en zelfredzaamheid en het verbeteren van de rookmelderdichtheid.

Waar nodig, zullen aanvullende maatregelen met betrekking tot brandveiligheid genomen worden. De prioriteit ligt daarbij zowel op kwetsbare groepen in de regio, als bij gebouwen met een verhoogd brandrisico en een grotere overschrijding van de normtijd."