Ga naar Content
Noord-Holland

Opmerkelijk: brandweer Hilversum 'te laat' bij woningbranden rond eigen kazerne

27 januari 2016, 17.57 uur · Aangepast 27 januari 2016, 19.42 uur
Door: · Foto: Bron: Brandweer Gooi en Vechtstreek - Project Brandveiligheid op maat Versie 2.0

HILVERSUM Veiliger dan naast brandweerkazerne kan je niet wonen, zou je denken. Maar in Hilversum doet zich de bijzondere situatie voor dat juist rondom de kazerne de brandweer niet binnen gestelde norm met zes man aanwezig kan zijn. Dat is niet de schuld van de brandweerlieden, maar van de organisatie. In de gemeenteraad staat de brandweerzorg vanavond op de agenda.

Van verslaggevers Joost Lammers en Ingmar Meijer (van mediapartner HilversumsNieuws)

Op de brandweerkazerne van Hilversum staan altijd vier brandweermensen paraat. Is er brand in Hilversum dan kunnen ze er snel zijn, maar bij een woningbrand vlakbij de eigen kazerne ontstaat er een probleem. In Nederland is namelijk afgesproken dat de brandweer bij een woningbrand met ten minste zes man aanwezig moet zijn. Dat bevestigde voorzitter van Brandweer Nederland Stephan Wevers een week geleden nog in de uitzending van EenVandaag naar aanleiding van gezamenlijk onderzoek van NH en EenVandaag.

Lees ook: Vrijwilligers lopen massaal weg bij brandweer: "Dit gaat een keer fout!

In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken met kleinere ploegen (met vier of twee man) uit te rukken om sneller te zijn en de opkomsttijden te verbeteren, de zogenoemde variabele voertuigbezetting. Dat betekent ook dat er meerdere wagens op pad moeten om de gewenste mankracht van 6 te halen. De Veiligheidsregio hanteert daarbij de zelf gestelde norm dat binnen vijf minuten na de eerste ploeg de tweede moet arriveren.

Daar zit hem in Hilversum rondom de kazerne precies het probleem. De vier man uit Hilversum zijn namelijk snel ter plaatse, maar de tweede eenheid van twee of vier brandweerlieden komt uit Bussum of Loosdrecht en die kunnen niet binnen vijf minuten na de eerste ploeg aankomen.

Concreet betekent het dat de razendsnelle eerste ploeg wel kan gaan blussen, maar volgens de regels meer dan vijf minuten moet wachten, voordat er bijvoorbeeld iemand binnen gered kan worden. Dit is bedoeld om de veiligheid van de brandweermensen niet in gevaar te brengen. Daardoor krijg je dus de merkwaardige situatie dat rondom de brandweerkazerne de brandweer formeel 'te laat' komt bij een woningbrand.

Rode vlek
In het officiële dekkingsplan van de brandweer, van kracht geworden in 2014, is het gebied rond de Hilversumse kazerne dan ook een rode vlek (zie foto). Zo zijn er in de regio Gooi en Vechtstreek meer van die rode vlekken, waar de brandweer niet volgens de eigen normen op tijd op sterkte kan zijn. Dat geldt in totaal voor 3200 objecten, waarvan het merendeel in Hilversum ligt. Het gaat grotendeels om woningen en portiekflats (vooral in Hilversum-Noord).

Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Hilversum het nieuwe beleidsplan voor de Veiligheidsregio. Eén van de bijlagen is het dekkingsplan, maar er is op dit moment geen wijziging van het dekkingsplan op het bovengenoemde voorzien. Naar verluidt wordt het hele systeem van variabele voertuigbezetting dit jaar wel geëvalueerd. Als daar aanleiding toe is, dan zullen er op z'n vroegst aan het einde van het jaar aanpassingen worden doorgevoerd.

Update 17:00 reactie Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio laat het volgende weten. "Het klopt dat er nog steeds rode gebieden voorkomen. Dit heeft er over het algemeen mee te maken dat volledig groen gekleurde gebieden vanuit de bestaande locaties van de posten niet te realiseren zijn. Zou je dat wel willen realiseren, dan betekent dit onder andere uitbreiding van het aantal posten, extra materieel en extra personeel.

Het is een afweging geweest om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren, zonder daar een beduidende investering voor te hoeven doen. Gezien de in het verleden opgelegde taakstelling (bezuiniging) is dit geen haalbare optie. Voor de gebieden waar de dekking niet optimaal is, wordt extra ingezet op risicobeheersing en brandveilig leven (zoals benoemd wordt in het dekkingsplan) om de risico’s te beperken."