Ga naar Content

Provincie: geen afspraken geschonden bij dempen beschermde poel vol kamsalamanders

De provincie zegt met het dempen van de poel vol beschermde kamsalamanders bij Anna's Hoeve in Hilversum niets verkeerd te hebben gedaan. Volgens de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft het provinciaal bestuur afspraken en voorschriften geschonden, maar de provincie benadrukt dat er geen afspraken zijn geschonden.

De vereniging vindt dat de provincie de zeldzame en zwaar bedreigde  kamsalamanders zorgvuldiger moet opvangen en voor een nieuwe leefomgeving moet zorgen. Slechts een klein deel van de kamsalamanders is overgezet naar een nabijgelegen poel, aldus de natuurbeschermers. Ze vrezen dat het merendeel van de kamsalamanders slachtoffer wordt van de aanstaande bouwwerkzaamheden en overwegen daarom naar de rechter te stappen. 

Lees ook: Beschermde poel dichtgegooid voor werk aan busbaan

De vereniging heeft bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nog een bezwaarprocedure lopen tegen de provincie. De provincie heeft de uitslag van de bezwaarprocedure echter niet afgewacht en de poel afgelopen maandag al dichtgegooid.

geen voorlopige voorziening aangevraagd
De provincie laat in een reactie aan HN Nieuws weten dat er geen voorlopige voorziening is aangevraagd en de poel daarom wel degelijk gedempt mocht worden.  Bovendien is ze van mening dat ze zich wel degelijk houdt aan alle voorschriften en afspraken die de RVO en de Wet Natuurbescherming stelt. De provincie gaat dan ook gewoon door met de geplande werkzaamheden op het HOV-traject.