Start van hoofdcontent

LAREN

nl

Blaricum en Laren willen bij Utrecht: "Af van de dwingelandij van Haarlem"

26 september 2018, 09.33 uur · Aangepast 26 september 2018, 14.38 uur · Foto: Google Streetview/Shutterstock

Dat ze zich verzetten tegen de voorgenomen fusie met Huizen is geen geheim, maar de gemeenteraden van Blaricum en Laren doen er nog een schepje bovenop. Om de samenwerking met de Utrechtse gemeente Eemnes (BEL-gemeenten) in stand te houden, willen de Gooise gemeenten 'af van de dwingelandij van Haarlem' en onderdeel worden van de provincie Utrecht.

Al meer dan tien jaar zijn de Noord-Hollandse gemeenten Blaricum en Laren op ambtelijk niveau sterk verweven met de aangrenzende Utrechtse gemeente Eemnes. Als de door de provincie gewenste fusie tussen Blaricum, Laren en Huizen er door komt, betekent dat volgens de raden het eind van de BEL-organisatie.

Lees ook: Gooi gedwongen tot fusie: van 7 naar 3 gemeenten

"Dan kunnen de medewerkers wellicht op straat komen te staan", luiden de twee gemeenteraden de noodklok in een gezamenlijk persbericht. "Een vreselijk vooruitzicht voor hen die daar nu werken of eventueel zouden willen solliciteren." Bovendien belemmert de 'dreigende' fusie versterking van de samenwerking met de Utrechtse buurgemeente Eemnes. "Dat maakt ook de wens tot versterken vrijwel een onmogelijk opgave."

'Herindelingsdwang provincie'
Door de provinciegrens te verleggen, zullen de 'handicap van de provinciegrens' en de herindelingsdwang van de provincie' verdwijnen, schrijven de raden. "De provincie Utrecht heeft een veel soepeler beleid en wil luisteren naar de gemeenten en hun inwoners." 

Lees ook: Gemeentelijke herindeling 't Gooi: wat gaat er veranderen?

De Larense VVD-fractievoorzitter Johan de Bondt vergelijkt de rebellie met de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse overheerser, in de zestiende eeuw. "Net als in 1581 toen de Nederlanden het juk van Filips II van zich afschudden, zo willen wij af van de dwingelandij van Haarlem. Geïnspireerd door het plakkaat van Verlatinghe komen de gemeenteraden op voor inwoners van de drie dorpen en de medewerkers van de BEL-combinatie."

Draagvlak
In de gemeenteraden van Laren en Blaricum zullen deze dagen moties worden aangenomen waarmee het draagvlak voor een wijziging van de provinciegrens wordt aangetoond. "We zijn ervan overtuigd dat deze raadsbesluiten door de colleges van B&W worden opgepakt", aldus De Bondt. "En dat zij de minister van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op korte termijn zullen vragen de provinciegrens te wijzigen."