Ga naar Content

Informatiebijeenkomst over gezondheidsrisico’s ondergrondse stroomkabels in Naarden

NAARDEN Aankomende donderdagavond organiseert gemeente Gooise Meren een informatiebijeenkomst voor bewoners van de wijk Tuindorp Keverdijk in Naarden. In deze wijk heerst al geruime tijd onrust, sinds in mei van dit jaar bekend werd dat er ondergrondse hoogspanningskabels dwars door de wijk heen lopen.

Volgens recente aanbevelingen van de Gezondheidsraad kunnen ook ondergronds stroomkabels een gevaar vormen voor de gezondheid. Langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling waarbij de normwaarde boven de 400 nanotesla komt, zou kunnen leiden tot kinderleukemie en de ziekte van Alzheimer. Uit metingen verricht in opdracht van NH Nieuws door stralingsdeskudige Raymond Lescrauwaet blijkt dat de stralingsnorm in de wijk op meerdere plaatsen ver boven de norm is.

Lees ook: Bewoners willen duidelijkheid over hoogspanningskabels door woonwijk: "Meten is weten"

Veel bewoners willen dat de gemeente nu snel in actie komt en maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen. Een eerste stap is nu, hiertoe aangezet door raadslid Rolien Bekkema van de PvdA, dat de gemeente komende donderdag een informatiebijeenkomst organiseert. Vanaf 20 uur zijn belangstellenden welkom op het gemeentehuis van Gooise Meren. Hier zullen specialisten van de GGD en de verantwoordelijk wethouder Marieke Munneke-Smeet aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en kunnen de bewoners hun zorgen uiten. 

Exacte ligging van de kabels
Tijdens de avond zal de gemeente ook een kaart tonen waarop de exacte ligging van de ondergrondse hoogspanningskabels te zien is. Dit is verrassend, want vorige maand meldde de gemeente nog dat ze hierover geen gegevens had. De exacte gegevens zouden op last van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid geheim zijn. Dit blijkt achteraf dus niet het geval.

De grote vraag is of de gemeente de zorgen van de bewoners tijdens de avond kan wegnemen. De bewoners zien graag dat de gemeente metingen verricht en uit voorzorg de kabels verlegt. De afdeling communicatie van de gemeente laat echter weten dat het wachten is op de minister. Het is volgens hun een landelijk probleem, want behalve Naarden zijn er in Nederland nog veel meer plaatsen waar de ondergrondse hoogspanningskabels dicht langs woningen lopen.

Foto: Robbert Bianchi / NH