Wij zijn het mediabedrijf van Noord-Holland. We zijn er 24/7 op de app, social media, website, radio en tv. Wij informeren, inspireren en verbinden.

Bestuurssamenstelling
Paul van Gessel, algemeen directeur (bestuurder)
Ger Welbers, commercieel directeur
Gayaneh Heyne, zakelijk manager

Raad van Toezicht
Peter van Barneveld, voorzitter
Esther Kwaks
Hans Verkoren
Astrid Elburg

De leden van de RvT ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen een (niet bovenmatig) bedrag aan vacatiegeld.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van NH Media geschiedt volgens de omroep-cao, de Wet Normering Topinkomens wordt nageleefd.