Start van hoofdcontent

Inflatie brengt groot deel ziekenhuizen in de rode cijfers

25 november 2022, 13.02 uur · Aangepast 25 november 2022, 15.02 uur · Foto: NOS/Jeroen van Eijndhoven

90 procent van de ziekenhuizen dreigt volgend jaar in de rode cijfers te komen. De oorzaak daarvan zijn de kostenstijgingen voor personeel en energie en door de inflatie. Dat is de conclusie van een onderzoek onder 56 ziekenhuizen dat is verricht in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Voorzitter Melkert vraagt minister Kuipers van Volksgezondheid (VWS) nadrukkelijk om hulp. "Ziekenhuizen hebben juist nu alle middelen nodig om te investeren in de beste zorg voor de patiënt, goede arbeidsvoorwaarden voor de zorgprofessionals en de uitvoering van het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord."

Ziekenhuizen mogen zorgtarieven niet verhogen om meer inkomsten binnen te krijgen zodat de gestegen energie- en loonkosten kunnen worden opgevangen. De NVZ vraagt het ministerie daarom al langer om bij te springen. Maar VWS verwijst de ziekenhuizen voor hulp naar de zorgverzekeraars. Die geven volgens de NVZ vooralsnog niet thuis, zo merken ze tijdens de huidige contractonderhandelingen.

Hervormingen op de tocht

En dat terwijl de tijd dringt, zo is te horen vanuit de NVZ. Als ziekenhuizen geen financiële stabiliteit meer hebben kan een scenario ontstaan waarbij zij de kosten voor de hervormingen, zoals afgesproken in Integraal Zorgakkoord, niet kunnen dragen.

Dit akkoord, in feite een werkagenda, is al wankel omdat de huisartsen tot nu toe weigeren te tekenen. Zij vertrouwen niet dat zorgverzekeraars hun afspraken zullen nakomen.

Wat is het Integraal Zorgakkoord?

 

Dat is een veelomvattend akkoord over hoe de zorg in ons land de komende vier jaar wordt vergoed. Veel partijen doen eraan mee: ziekenhuizen, gemeenten, de ggz en de zorgverzekeraars. Volgens minister Kuipers zijn de afspraken in het akkoord de weg naar het betaalbaar houden van de zorg en het beperken van de lange wachttijden.

 

Met name de huisartsen zijn kritisch en hebben vooralsnog niet getekend. Ook de belangenorganisatie voor cliënten in de ggz, MIND, die ook bij de onderhandelingen was betrokken, heeft het akkoord niet getekend.