Start van hoofdcontent

Natuur- en milieuorganisaties: afzwakking stikstofdoelen onbespreekbaar

6 augustus 2022, 22.17 uur

Wie komt wanneer langs bij gespreksleider Johan Remkes?

 

5 augustus: boerenorganisaties

 

15 augustus: natuur- en milieuorganisaties

 

17 augustus: bedrijven

 

18 augustus: ketenpartijen en banken

 

22 augustus: decentrale overheden (waaronder provincies, gemeenten)

Greenpeace heeft de overheid vorig jaar al gesommeerd om meer maatregelen te nemen om stikstof te reduceren. Tot een rechtszaak is het nog niet gekomen. "We zien plannen die niet toereikend zijn voor echt herstel van de natuur. Als het kabinet hier nog verder van afknabbelt, dan gaan we de dag erna alsnog naar de rechter", zegt directeur Palmen.

Over de invulling van de doelen kan wat Greenpeace betreft wel worden gesproken. "We zijn het eens met LTO dat ook over bijdrage van de grote uitstoters zoals Schiphol en Tata Steel moet worden gesproken."