Ga naar Content

Onderzoek: accountantskantoren onvoldoende bereid te veranderen

Hoewel de individuele accountant gemotiveerd is, doet de sector te weinig om het vertrouwen en gezag van accountants te herstellen. Dat is de conclusie van een rapport naar verbeteringen in de sector, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën.

Vooral de grote accountancykantoren kwamen de afgelopen jaren in opspraak, zoals door de schandalen bij Steinhoff , Pels Rijcken en het Duitse Wirecard . Ook examenfraude door accountants bij KPMG en Deloitte trok de aandacht.

Pogingen om het vertrouwen en gezag van de beroepsgroep te herstellen boekten de afgelopen jaren te weinig vooruitgang, concluderen de onderzoekers . "De sector als geheel is traag en risicomijdend", is de conclusie. "De sector moet meer veranderingsbereidheid tonen en het zelfkritisch en zelfreinigend vermogen vergroten."

Schandalen en integriteit

Ook is er kritiek op de nadruk die nu wordt gelegd op resultaatgerichtheid. Dat kan leiden tot kortzichtige oplossingen. Er wordt gepleit voor een aanpak die meer gericht is op kwaliteit en integriteit.

Op het gebied van toezicht pleiten de onderzoekers niet voor nieuwe regels, maar voor een strenger toezicht. Ze steunen het idee om raden van commissarissen verplicht te stellen en zien de invoering van kwaliteitsindicatoren als een belangrijke volgende stap.

Tot slot roepen de onderzoekers de politiek op tot het aannemen van de Wet toekomst accountancy. Deze wet is bedoeld om een aantal van de gesignaleerde problemen in de sector aan te pakken. Uit de sector is er juist enige kritiek op deze wet, voornamelijk omdat het de regeldruk zou vergroten en extra kosten met zich mee zou brengen.

Dit is nieuws van NOS. Wil je deze artikelen blijven zien?